Lại Thị Nhật Lệ

Sang tên tài sản công ty cho cá nhân như thế nào?

Ông xã tôi 10 nâm trước từ Canada về Việt Nam có mua một khách sạn (có sồ đỏ quyền sừ dụ̣ng đất). Anh thành lập cty và ghi tên khách sạn liền đất dưới tên CTỴ( trên hóa đơn đỏ từ người bán). Nhưng vì thơì điểm đó người nước ngoài không đước đứng tên 100% trên công ty, nên ́ông xã tôi nhờ đứa cháu A của anh đứng tên trên cty chiếm ̀51% còn anh chiếm 49%.

Nhưng trên sổ quyền sử dung đất cũng là tên cháu A. Sau khoảng một năm, đứa cháu A không muốn đứng tên dưới CTY nữa nên ̣Ông xã ṭôi lại sang tên ̀51% CTY cho người cháu khác (Cháu B), nhưng trên sổ đỏ quyền sử dụng đất vẫn là tên cháu A. Đồng thời từ ngày thành lập cty và mua khách sạn đến nay, cty không có hoạt động ngày nào vì sau khi mua khách sạn, ông xã bị bệnh. Nay ông xã tôi có passport Việtnam và giấy chứng minh nhân dân, anh quyết định giải thể cty và chuyển sang tài sảṇ, ( khách sạn và quyền sử dụng đất) qua tên cá nhân anh, vậy xin hỏi Luất sư ông xã ṭôi hoặc cty anh ấy có phải nộp thuế trước bạ và thuế chuyển nhượng gì không? nếu có thì phải nộp bao nhiêu ̀%? Xin Luật tư vấn. Rất cám ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo luật doanh nghiệp 2014 thì theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Khi công ty tiến hành giải thể thì tất cả các tài sản của công ty sẽ được thanh lý. Việc thanh lý tài sản do các bên thỏa thuận hoặc có thể mới một tổ chức định giá độc lập. Toàn bộ tài sản còn lại trước khi giải thể sẽ được chia cho các thành viên theo tỷ lệ vốn góp sau khi đã trừ tất cả các nghĩa vụ tài chính của công ty. Do công ty của bạn chưa có bất cứ hoạt động kinh doanh gì nên việc thanh lý tài sản và giải thể sẽ đơn giản hơn. Để chuyển toàn bộ tài sản từ công ty sang cho bạn thì cứ làm thủ tục như bình thường nghĩa là công ty làm thủ tục chuyển nhượng lại cho bạn trước khi giải thể.

Theo thông tin bạn cung cấp: "A của anh đứng tên trên cty chiếm ̀51% còn anh chiếm 49%. Nhưng trên sổ quyền sử dụng đất cũng là tên cháu A... hiện nay đã chuyển chượng phần vốn góp sang cho cháu B"

Như vậy, cần xác định nếu phần vốn góp 51% bằng tiền hoặc tài sản khác thì trước khi giải thể công ty ông xã bạn phải làm thủ tục mua lại, nhận chuyển nhượng phần vốn góp. Nếu thực hiện chuyển nhượng vốn góp trước khi giải thể thì ông xã bạn phải làm thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH 2 thành viên sang công ty TNHH 1 thành viên. Hoặc sau khi làm thủ tục giải thể, Cháu B và ông xã bạn có thể thỏa thuận để nhận lại số tiền hoặc tài sản tương đương với giá trị phần vốn góp.

Đối với giấy chứng nhận quyền sở hữu khách sạn gắn liền với quyền sử dụng đất thì theo quy định của luật đất đai năm 2013 thì A đang là người trực tiếp đứng tên trên giấy chứng nhận do đo, việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện từ cá nhân sang cá nhân. Các bên đến cơ quan công chứng lập hợp đồng chuyển nhượng, cho tặng. 

Thuế thu nhập cá nhân: 2% giá trị chuyển nhượng.

Lệ phí trước bạ.

Tiền nộp đất = (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Lệ phí)

Tiền nộp nhà = (Diện tích nhà) x (Cấp Nhà) x (Lệ Phí)

- Diện tích đất tính bằng m2

- Giá đất theo bảng giá

- Lệ phí 0,5%

Ngoài ra, còn một số loại lệ phí khác như:

Lệ phí địa chính: 15.000 đồng.

Lệ phí thẩm định: 0.15% giá trị chuyển nhượng (tối thiểu là 100.000 đồng và tối đa là 5.000.000 đồng)

Lưu ý: Nếu quyền sở hữu khách sạn gắn liền với quyền sử dụng đất là tài sản góp vốn của công ty thì A hoặc chồng bạn phải làm thủ tục góp vốn, đăng kí biến động quyền sử dụng đất mang tên công ty nhưng trong trường hợp trên quyền sử dụng đất mang tên A do đó sẽ làm hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho từ A sang chồng bạn. Bạn có thể kiểm tra lại thông tin và gửi yêu cầu tư vấn nếu còn thắc mắc hoặc có sự sai khác và thông tin: đã làm thủ tục góp vốn, quyền sở hữu khách sạn và quyền sử dụng đất mang tên công ty...

Hotline: 1900 6169