Quyết định

Tổng hợp và cập nhật các Quyết định của các cơ quan Bộ, Ban, Ngành, UBND..., bao gồm Quyết định mới ban hành và Quyết định đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 

Bảng giá đất tỉnh Kon Tum áp dụng 05 năm (2015 - 2019)

Bảng giá đất tỉnh Kon Tum áp dụng 05 năm (2015 - 2019)

Bảng khung giá đất tỉnh Kon Tum áp dụng 05 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019

Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019

Bảng khung giá đất tỉnh Tây Ninh áp dụng từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt 2015-2019

Bảng giá đất thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt 2015-2019

Bảng giá đất thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng - Áp dụng cho chu kỳ 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Quảng Ngãi áp dụng thời kỳ năm 2015 - 2019

Bảng giá đất tỉnh Quảng Ngãi áp dụng thời kỳ năm 2015 - 2019

Bảng khung giá đất tỉnh Quảng Ngãi áp dụng thời kỳ năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Bạc Liêu áp dụng từ năm 2015

Bảng giá đất tỉnh Bạc Liêu áp dụng từ năm 2015

Bảng khung giá đất tỉnh Bạc Liêu áp dụng từ năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định 66/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu áp dụng từ 2015 đến 2019

Bảng giá đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu áp dụng từ 2015 đến 2019

Bảng khung giá đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu áp dụng từ năm 2015 đến 2019 ban hành kèm theo Quyết định 65/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn năm 2015 - 2019

Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn năm 2015 - 2019

Bảng khung giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Bình Dương áp dụng từ năm 2015

Bảng giá đất tỉnh Bình Dương áp dụng từ năm 2015

Bảng giá đất tỉnh Bình Dương áp dụng từ năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định 64/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng khung giá đất tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng từ năm 2015 đến 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Long An định kỳ 05 năm (2015 - 2019)

Bảng giá đất tỉnh Long An định kỳ 05 năm (2015 - 2019)

Bảng khung giá đất tỉnh Long An định kỳ 05 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận áp dụng từ năm 2015 đến 2019 ban hành kèm theo Quyết định 59/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng từ 2014

Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng từ 2014

Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng từ 2014 ban hành kèm theo Quyết định 58/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 05 năm (2015 - 2019)

Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 05 năm (2015 - 2019)

Bảng khung giá đất tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 05 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định 57/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Phú Yên áp dụng từ năm 2015 - 2019

Bảng giá đất tỉnh Phú Yên áp dụng từ năm 2015 - 2019

Bảng khung giá đất tỉnh Phú Yên áp dụng 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Gia Lai

Bảng giá đất tỉnh Gia Lai

Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất thành phố Hà Nội áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng giá đất thành phố Hà Nội áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng khung giá đất thành phố Hà Nội áp dụng từ năm 2015 đến 2019 được ban hành kèm theo Quyết định 96/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Sóc Trăng

Bảng giá đất tỉnh Sóc Trăng

Bảng khung giá đất tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ 2015 đến 2019

Bảng giá đất thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ 2015 đến 2019

Bảng giá đất thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ 2015 đến 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá các loại đất tỉnh Quảng Trị định kỳ 5 năm (2015 - 2019)

Bảng giá các loại đất tỉnh Quảng Trị định kỳ 5 năm (2015 - 2019)

Bảng khung giá các loại đất tỉnh Quảng Trị định kỳ 5 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định 51/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Hà Nam áp dụng 05 năm (2015 - 2019)

Bảng giá đất tỉnh Hà Nam áp dụng 05 năm (2015 - 2019)

Bảng khung giá đất tỉnh Hà Nam áp dụng trong thời hạn 05 năm (từ 2015 đến 2019) ban hành kèm theo Quyết định 50/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>