LS Trần Khánh Thương

Sổ đỏ cấp cho hộ gia đình quy định thế nào?

Hộ gia đình là tập hợp nhóm người có quan hệ hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng. Theo quy định của pháp luật đất đai, hộ gia đình có quyền sử dụng đất (QSDĐ) khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận QSDĐ, nhận chuyển nhượng QSDĐ. Những người trong hộ gia đình sẽ có QSDĐ chung khi đáp ứng được các tiêu chí theo quy định của pháp luật. Vậy những trường hợp nào các thành viên trong hộ gia đình có QSDĐ chung? Sổ hộ khẩu có được coi là một căn cứ để xác định QSDĐ chung của hộ gia đình?

Câu hỏi:

Bố mẹ tôi có 4 người con. Hiện hộ khẩu chỉ còn các thành viên là Bố Mẹ, anh trai, chị gái và con dâu. Sổ đỏ ghi chủ hộ: Tên Bố tôi. Nay anh trai và chị dâu tôi ly dị. Chưa ra toà Chị dâu tôi đòi chia tài sản đất đai nhà cửa từ bố mẹ tôi do có tên trong hộ khẩu. Xin luật sư tư vấn giúp là theo pháp luật thì chị dâu có quyền phân chia tài sản khi ra tòa hay không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung bạn yêu cầu tư vấn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

1. Quy định về hộ gia đình sử dụng đất

Căn cứ quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 giải thích về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

... 16. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Theo quy định trên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là một chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất của người có QSDĐ.

Căn cứ quy định tại khoản 29 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 giải thích về Hộ gia đình sử dụng đất như sau:

29. Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Theo quy định trên, để xác định hộ gia đình sử dụng đất cần dựa vào 03 yếu tố:

(i) Những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng;

(ii) Đang sống chung và

(iii) Có QSDĐ chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận QSDĐ; nhận chuyển QSDĐ.

>> Tư vấn quy định về cấp sổ đỏ hộ gia đình, gọi: 1900.6169

2. Sổ hộ khẩu có phải là căn cứ để xác định quyền sử dụng đất?

Theo quy định của Luật cư trú thì sổ hộ khẩu có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cứ trú của một người. Quyền sử dụng đất chỉ được Nhà nước ghi nhận trong Giấy chứng nhận QSDĐ (sổ đỏ, sổ hồng). Theo thông tin bạn cung cấp, trong sổ đỏ ghi nhận tên bố bạn là chủ hộ sử dụng đất thì việc xác định các thành viên còn lại trong hộ gia đình có QSDĐ chung hay không cần dựa vào hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có các thành viên nào trong hộ cùng sử dụng đất.

Nếu tại thời điểm cấp GCN, người chị dâu đã có tên trong sổ hộ khẩu và cùng chung sống, cùng sử dụng đất với gia định bạn thì đây là tài sản chung của hộ gia đình trong đó có người chị dâu, người chị dâu có quyền yêu cầu phân chia tài sản chung. Trường hợp thời điểm đó, người chị dâu chưa có tên trong sổ hộ khẩu, không cùng chung sống và sử dụng đất cùng gia đình thì tài sản này không có phần của người chị dâu. Tuy nhiên, nếu như thời điểm đó anh trai bạn đã đăng ký kết hôn thì phần tài sản của người anh trai trong khối tài sản chung với hộ gia đình được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Khi đó, người chị dâu có căn cứ để yêu cầu phân chia tài sản chung của vợ chồng.

TƯ VẤN NHANH