LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất các bên trong hợp đồng chuyển nhượng cần lưu ý những gì? Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định thế nào? Các vấn đề thuế, phí cần phải nộp gồm những gì?

1. Luật sư tư vấn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hoạt động phổ biến của người sử dụng đất trong quá trình sử dụng phần diện tích đất thuộc sở hữu của mình. Do đất đai vừa loại tài sản đặc biệt, vừa là loại tài sản có giá trị lớn do đó khi thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất người sử dụng đất phải đáp ứng được những điều kiện pháp luật cụ thể.

Bên cạnh cách điều kiện liên quan đến trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong quá trình chuyển nhượng người sử dụng đất cũng đặc biệt lưu ý đến các vấn đề về thuế và phí khi thực hiện chuyển nhượng. Trong đó thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng được chú ý hơn cả bởi đây dường như là khoản tiền lớn nhất mà người chuyển nhượng đất phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Vậy, thuế trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như thế nào? Để được tư vấn cụ thể về thuế, bạn có thể liên hệ với Luật Minh Gia qua các hình thức như gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số Hotline: 1900.6169. Chúng tôi có bộ phận luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật giàu kinh nghiệm sẵn sàng hỗ trợ bạn tư vấn về các vấn đề liên quan.

2. Quy định về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất,...cụ thể như sau:

Thu nhập từ cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất.

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác đình bằng doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trừ giá vốn của bất động sản và các khoản chi phí được trừ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

1.  Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định theo giá thực tế chuyển nhượng.

Trường hợp giá chuyển quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định thì tính theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm chuyển nhượng bất động sản.

2.  Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là thời điểm bàn giao bất động sản.

Trường hợp có thu tiền trước theo tiến độ thì thời điểm xác định doanh thu tính số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp là thời điểm thu tiền. Bộ Tài chính hướng dẫn việc tạm nộp thuế quy định tại khoản này.

3.  Chi phí chuyển nhượng bất động sản được trừ:

a)  Giá vốn của đất chuyển quyền được xác định phù hợp với nguồn gốc quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

+   Đối với đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất thì giá vốn là số tiền sử dụng đất, số tiền cho thuê đất thực nộp ngân sách nhà nước;

+   Đối với đất nhận quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân khác thì căn cứ vào hợp đồng và chứng từ trả tiền hợp tháp khi nhận quyền sử dụng đất, quyền thuê đất; trường hợp không có hợp đồng và chứng từ trả tiền hợp pháp thì giá vốn được tính theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm doanh nghiệp nhận chuyển nhượng bất động sản;

+   Đối với đất nhận góp vốn thì giá vốn là giá thoả thuận khi góp vốn;

+   Đối với đất nhận thừa kế, được biếu, tặng, cho mà không xác định được giá vốn thì xác định theo giá các loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm nhận thừa kế, cho, biếu, tặng.

Trường hợp đất nhận thừa kế, cho, biếu, tặng trước năm 1994 thì giá vốn được xác định theo giá các loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định năm 1994 căn cứ vào Bảng khung giá các loại đất quy định tại Nghị định số 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ.

b)  Chi phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất;

c)  Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến cấp quyền sử dụng đất;

d)  Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bằng;

đ)  Giá trị kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc có trên đất;

e)  Chi phí khác liên quan đến bất động sản được chuyển nhượng.

Hotline: 1900 6169