Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Hợp đồng tặng cho tài sản là loại hợp đồng phổ biến và được sử dụng rộng rãi hiện nay. Đặc biệt, đối là quyền sử dụng đất, một loại tài sản có giá trị tương đối lớn thì việc tặng cho có gì khác biệt so với các loại tài sản khác không? Quyền và nghĩa vụ các bên như thế nào? công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

1. Luật sư tư vấn về pháp luật dân sự

Đất đai là một loại bất động sản có đăng ký nên việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế... quyền sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động. Đây là thủ tục ghi nhận quuyền sử dụng đất của người có quyền, giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm soát, quản lý đất đai, tài chính. Đồng thời, thủ tục này giúp cho người sử dụng đất bảo vệ quyền lợi của mình bởi hiẹn nay, đất đai là tài sản có giá trị lớn nên các thủ tục về chuyển quyền sử dụng đất càng chặt chẽ càng đảm bảo và hạn chế việc  mất tài sản, gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người cho rằng thủ tục này phức tạp, rắc rối, mất thời gian khi chuyển quyền sử dụng đất.

Có thể thấy, trong quá trình chuyển quyền sử dụng đất, một số chủ thể đang gặp khó khăn, vấn đề về thủ tục, cơ quan có thẩm quyền giải quyết... nên gây mất thời gian, tièn bạc. Để đảm bảo quyền lợi của bạn công ty chúng tôi tư vấn, hỗ trợ dịch vụ các vấn đề liên quan đến đất đai, đặc biệt là chuyển quyền sử dụng đất.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan về hợp đồng tặng cho, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua hình thức gửi Email tư vấn hoặc liên hệ qua tổng đài 1900.6169 để được hỗ trợ tư vấn

2. Tư vấn về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được quy định cụ thể về nội dung hợp đồng, quyền và nghĩa vụ các bên và các vấn đề khác liên quan, cụ thể tại điều 722 đến điều 726 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất                

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai.

Nội dung của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tên, địa chỉ của các bên;

2. Lý do tặng cho quyền sử dụng đất;

3. Quyền, nghĩa vụ của các bên;

4. Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất;

5. Thời hạn sử dụng đất còn lại của bên tặng cho;

6. Quyền của người thứ ba đối với đất được tặng cho;

7. Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên tặng cho quyền sử dụng đất

Bên tặng cho quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ sau đây:

1. Giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;

2. Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất.

Nghĩa vụ của bên được tặng cho quyền sử dụng đất

Bên được tặng cho quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ sau đây:

1. Đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;

2. Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất được tặng cho;

3. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

Quyền của bên được tặng cho quyền sử dụng đất

Bên được tặng cho quyền sử dụng đất có các quyền sau đây:

1. Yêu cầu bên tặng cho giao đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;

2. Được sử dụng đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn;

3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo