LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Quy định về Giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được hướng dẫn tại Luật Đất đai số 13/2003/QH11 như sau:

giao-dat-co-thu-tien-su-dng-dat-jpg-26082013112022-U1.jpg

Quy định về Giao đất có thu tiền sử dụng đất (ảnh minh họa)

 

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

1.  Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

2.  Tổ chức kinh tế được giao đất sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê;

3.  Tổ chức kinh tế được giao đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

4.  Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh;

5.  Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh;

6.  Tổ chức kinh tế được giao đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

7.  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất để thực hiện các dự án đầu tư.

P. Luật sư Đất đai - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169