Phạm Diệu

Quy định về điều kiện để được tách thửa đất.

Chào luật sư, cho em hỏi tư vấn trường hợp nhà em có một thửa đất ở tỉnh lộ 3 đăkmil- đăknông có sổ đỏ chung 3 nhà . Giờ em muốn tách sổ đỏ thì phải có điều kiện gì mong luật sư tư vấn cho em. ( sổ đỏ đang ở cơ quan nhà nước và người chủ mua bán trươc đã mất chỉ có giay sang nhượng bằng tay ) em xin cảm ơn luật sư

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi đề nghị tư vấn đến Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau: Điều kiện để được tách thửa đất là:

Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong những loại giấy tờ sau

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

  • Diện tích các thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo quy định của địa phương.

Theo quy định hiện nay thì giấy chuyển quyền sử dụng đất bắt buộc phải được công chứng. Bạn có thể đối chiếu với những quy định trên để xác định trường hợp của bạn có được tách thửa không

Trân trọng!

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169