LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định của pháp luật về nghỉ hưu trước tuổi.

Tôi muốn tư vấn về chế độ hưu trí đối với quân nhân, sỹ quan. Cụ thể trường hợp của tôi như sau:


Nội dung đề nghị tư vấn: Sinh năm: 05/02/1963. Tôi nhập ngũ tháng 3 năm 1983 đến tháng 6 năm 1986 quyết định xuất ngũ về nông trường quốc doanh 22/12. Thời gian tại ngũ 3 năm 3 tháng cấp bậc trước khi xuất ngũ thiếu úy sĩ quan dự bị. Tôi đóng BHXH đến tháng 4 năm 2015 xin nghỉ mất sức thời gian công tác liên tục 32 năm 2 tháng. Thời gian cuối tôi đóng BHXH 34 tháng mức 3,74 tính lương hưu bình quân của tôi 5 năm cuối thấp hơn mức lương thiếu úy trước khi xuất ngũ. Với trường hợp của tôi về hưu có được hưởng mức lương khi xuất ngũ không. Xin trân thành cảm ơn!
 

  Quy định của pháp luật về nghỉ hưu trước tuổi.
Tư vấn về chế độ hưu trí. 
 

Trả lời: cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:
 
Mời bạn tham khảo bài viết của chúng tôi tại các địa chỉ sau:
https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-lao-dong/tu-van-dieu-kien-nghi-huu-va-muc-luong-huu-duoc-huong.aspx
 
https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-lao-dong/cach-tinh-luong-huu-khi-lam-thu-tuc-nghi-huu.aspx
 
https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-lao-dong/nghi-huu-truoc-tuoi-va-cach-tinh-luong-huu.aspx
 
Như vậy, nếu bạn đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động được quy định tại Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thì cách tính lương hưu với trường hợp của bạn được tính theo Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 như sau:
 
“Điều 52.Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung”.  


Đồng thời khoản 1 Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 có quy định như sau:
 
“Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu”.
 
Như vậy, mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm để tính lương hưu hàng tháng là trung bình tiền lương 5 năm cuối trước khi bạn nghỉ hưu.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quy định của pháp luật về nghỉ hưu trước tuổi. . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
P.Luật sư tư vấn.

>> Yêu cầu tư vấn nhanh