Nguyễn Văn Thành Tâm

Đất rừng sản xuất? Đất rừng có được canh tác nông nghiệp?

Với đặc thù về kinh tế nước ta ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu nền kinh tế đất nước nên việc sử dụng đất nông nghiệp để canh tác nói chung và đất rừng sản xuất nói riêng là vấn đề được nhiều người quan tâm nhiều người dân vẫn chưa biết luật nên xuất hiện một số tình trạng hiểu sai luật dẫn đến bị sử phạt.

1. Quy định về đất rừng sản xuất 

Đất rừng sản xuất là loại đất được nhà nước cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình và các cá nhân thuê để sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp và phải trả tiền thuê đất hàng năm cho nhà nước, dưới sự quản lý của nhà nước. Chính vì vậy, người nắm quyền sở hữu đất rừng sản xuất cần phải nắm bắt được các quy định của pháp luật để hiểu cũng như áp dụng đúng luật.

Để tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

>> Tư vấn quy định về đất rừng sản xuất, gọi 1900.6169

2. Đất rừng sản xuất sử dụng canh tác nông nghiệp có được không?

Câu hỏi tư vấn:

Hiện tại em thuê 1 ha đất rừng sản xuất đã có sổ và ký thuê hợp đồng 20 năm mục đích sử dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Theo em tìm hiểu luật đất đai 2013 như sau: Theo quy định của Pháp Luật, đất rừng sản xuất thuộc loại đất nông nghiệp được quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 10 của Luật đất đai 2013. Vậy em canh tác nông nghiệp (hiện tại là em trồng rau) và đầu tư xây dựng nhà kính trồng rau vậy có đúng quy định hay chưa. 

Nội dung trả lời: 

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013 về phân loại đất thì:

"Điều 10. Phân loại đất

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau

đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;

...

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh".

=> Như vậy căn cứ vào điều luật trên thì đất rừng sản xuất thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Việc anh muốn canh tác nông nghiệp trồng rau trên đất là được phép nhưng phải đảm bảo phát triển rừng đan xen, tận dụng khoảng trống đất để canh tác nông nghiệp trồng rau dưới tán rừng... Nhưng nếu anh muốn xây dựng nhà kính trên đất để trồng rau và sử dụng đất với mục đích sản xuất nông nghiệp chất lượng cao là hoàn toàn không được phép bởi anh đang thuê đất dưới loại đất rừng sản xuất.

Nếu anh muốn xây dựng nhà kính trên đất và sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn thì anh phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác được quy định tại Điểm h của Khoản 1 điều luật trên.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sẽ thuộc thẩm quyền của UBND cấp Huyện, đối với trường hợp của anh sẽ được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 57 Luật đất đai 2013 

"Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất 

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

...

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

..."

=> Như vậy, để có thể xây dựng nhà kính để trồng rau và sản xuất nông nghiệp chất lương cao mà không trái pháp luật anh phải xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác theo quy định.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn