Công KT

Quy định bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Một số trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo sẽ được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng kể từ ngày có quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo, từ tháng thứ 7 trở đi thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Vậy văn bản nào hiện nay quy định cụ thể trường hợp này? qua bài viết sau đây Luật Minh Gia tư vấn và hướng dẫn quy định cụ thể:

1. Tư vấn quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức

Hiện nay, với chính sách của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chính vì vậy, sau mỗi nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân có nhiều cán bộ không được tái cử lại chức danh lãnh đạo. Vậy trường hợp cán bộ không còn là Đại biểu hội đồng nhân dân (không được tái cử lại chức danh) thì được hưởng những quyền lợi nào? Pháp luật hiện nay quy định về cách xếp lương và các khoản phụ cấp với trường hợp này ra sao?

Để tư vấn cụ thể về pháp luật bạn hãy liên hệ với Luật Minh Gia chúng tôi và đưa ra yêu cầu tư vấn.

Bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm thông qua tình huống chúng tôi tư vấn sau đây:

2. Luật sư tư vấn về chế độ của phó chủ tịch HĐND khi thôi giữ chức vụ

Câu hỏi:

Nhiệm kỳ HĐND xã kỳ này thực hiện theo văn bản của cấp trên là giảm đi 1 chức danh lãnh đạo và xã tôi có 1 PCT HĐND xã không còn là Đại biểu HĐND xã và không tái cử lại chức danh PCT HĐND xã nữa. Tuy nhiên trong quá trình chờ cơ quan huyện bố trí sắp xếp 1 vị trí khác (có thể làm ở xã khác). Vậy tôi muốn hỏi là: Trong thời gian chờ huyện sắp xếp bố trí công việc thì xã tôi có phải chi trả lương và các khoản phụ cấp cho đồng chí PCT này cho đến khi có quyết định của huyện không? Nếu chi trả (hoặc không chi trả) thì thực hiện theo văn bản nào? Đối với trường hợp này có thực hiện chế độ bảo lưu lương và các khoản phụ cấp không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ cũ không còn tái cử ở nhiệm kỳ mới và đang trong quá trình chờ huyện sắp xếp công việc khác (có thể đi xã khác làm). Vì bạn không cung cấp thông tin lý do không được tái cử cấp nên chúng tôi chia ra 2 trường hợp như sau:

- Trường hợp 1: Cán bộ không được tái cử cấp ủy do không đủ điều kiện về tuổi tái cử thì được giải quyết chế độ theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP, cụ thể được giải quyết một trong các chế độ sau:

+ Được nghỉ hưu trước tuổi nếu có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ (Điều 3 Nghị định 26/2015/NĐ-CP);

+ Được tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi và đơn vị sắp xếp, bố trí được vị trí công tác phù hợp (Điều 4 Nghị định 26/2015/NĐ-CP);

+ Được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu nếu còn dưới 24 tháng công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định và không bố trí được vị trí công tác phù hợp, cũng không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi. Trường hợp này được hưởng nguyên mức lương (Điều 5 Nghị định 26/2015/NĐ-CP).

>> Tư vấn về bảo lưu chế độ phụ cấp chức vụ

- Trường hợp 2: Các trường hợp khác

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật cán bộ, công chức năm 2008 thì:

2. Cán bộ, công chức cấp xã khi giữ chức vụ được hưởng lương và chế độ bảo hiểm; khi thôi giữ chức vụ, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật được xem xét chuyển thành công chức, trong trường hợp này, được miễn chế độ tập sự và hưởng chế độ, chính sách liên tục; nếu không được chuyển thành công chức mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì thôi hưởng lương và thực hiện đóng bảo hiểm tự nguyện theo quy định của pháp luật; trường hợp là cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp hoặc giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp cán bộ cấp xã khi thôi giữ chức vụ được giải quyết chế độ như sau:

- Xem xét chuyển thành công chức khi có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 13/2019/TT-BNV, bao gồm:

+ Có đủ các tiêu chuẩn công chức cấp xã theo quy định về độ tuổi; trình độ giáo dục phổ thông; trình độ chuyên môn nghiệp vụ; trình độ tin học;

+ Còn số lượng và vị trí chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng;

+ Đáp ứng được ngay yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng;

+ Trường hợp trước khi bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã chưa phải là công chức cấp xã thì thời gian giữ chức vụ cán bộ cấp xã ít nhất là 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

+ Tại thời điểm tiếp nhận không trong thời gian bị xem xét kỷ luật; bị điều tra, truy tố, xét xử và không trong thời hạn bị thi hành kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Nếu không được chuyển thành công chức mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì thôi hưởng lương và thực hiện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Trong trường hợp này, khi không đủ điều kiện tái cử và thôi giữ chức vụ mà chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi, chưa đủ điều kiện để nghỉ chờ hưu, đơn vị cũng không bố trí được vị trí công việc mới thì sẽ thôi hưởng lương, thôi hưởng phụ cấp và thực hiện việc tham gia BHXH tự nguyện.

Hỏi tư vấn qua điện thoại