LS Phùng Gái

Nhà nước quyết định thu hồi đất trong trường hợp người dân tự nguyện trả lại đất?

Câu hỏi tư vấn: Thủ tục hiến đất cho tôn giáo để thực hiện dự án mở rộng cơ sở tôn giáo.

 

Thủ tục hiến đất cho tôn giáo theo điều 159 luật đất đai 2013.Trích " Cơ sở tôn giáo lập dự án mở rộng cơ sở tôn giáo trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Người có đất hiến tặng tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước. Trên cơ sở dự án mở rộng cơ sở tôn giáo đã được phê duyệt và hồ sơ tự nguyện trả đất để hiến tặng cho cơ sở tôn giáo, Nhà nước sẽ thực hiện thủ tục thu hồi đất của người hiến tặng và giao đất cho cơ sở tôn giáo. Cơ sở tôn giáo được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với đất được giao này." Nằm trong hướng dẫn nào? 

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Dựa trên thông tin trên chúng tôi có thể xác định rằng bạn muốn tìm căn cứ pháp lý để Nhà nước tiến hành thu hồi đất trong trường hợp người dân tự nguyện trả lại đất để giao đất cho cơ sở tôn giáo thực hiện dự án mở rộng cơ sở tôn giáo. Đối với quy định tại Điều 159 Luật đất đai chỉ là căn cứ xác định đất cơ sở tôn giáo bao gồm đất thuộc khu vực nào(chùa, nhà thờ...) và căn cứ để giao đất của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Cụ thể:

 

Điều 159. Đất cơ sở tôn giáo

 

1. Đất cơ sở tôn giáo gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào chính sách tôn giáo của Nhà nước, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết định diện tích đất giao cho cơ sở tôn giáo.

 

Căn cứ thu hồi đất của nhà nước khi người dân tự nguyện trả lại đất được quy định tại Điều 16 và Điều 65 Luật đất đai năm 2013.

 

Điều 16. Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất

 

1. Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

...

c) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

..

Điều 65. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

 

1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:

 

a) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

 

b) Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

 

c) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

 

d) Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;

 

đ) Đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

 

e) Đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người.

 

2. Việc thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 Điều này phải dựa trên các căn cứ sau đây:

 

a) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

 

b) Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định của pháp luật và văn bản xác nhận không có người thừa kế của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người để thừa kế đã chết đó đối với trường hợp thu hồi đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

 

c) Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

...

 

 Như vậy, trong trường hợp đã được cơ quan nhà nước phê duyệt dự án mở rộng cơ sở tôn giáo và trên cơ sở văn bản tự nguyện trả lại đất của người dân thì Nhà nước sẽ ra quyết định thu hồi diện tích đất và giao diện tích đất đó cho cơ sở tôn giáo để thực hiện dự án mở rộng.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Nhà nước quyết định thu hồi đất trong trường hợp người dân tự nguyện trả lại đất?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV P.Gái - công ty Luật Minh Gia.

TƯ VẤN NHANH