LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Đối với người sử dụng đất, mục đích sử dụng đất là một vấn đề được người sử dụng đất rất quan tâm bởi nếu sử dụng sai mục đích sử dụng đất thì sẽ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật và nhiều trường hợp còn gây thiệt hại về tài sản.

1. Luật sư tư vấn đất đai

Thông qua quá trình tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với khách hàng Công ty Luật Minh Gia nhận được rất nhiều yêu cầu tư vấn của khách hàng liên quan đến vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó, các yêu cầu tư vấn về xử phạt do hành vi sử dụng đất sai mục đích và tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định của pháp luật là các nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng hơn hẳn.

Như vậy, có thể thấy trên thực tế trong quá trình sử dụng đất có rất nhiều trường hợp người sử dụng đất sử dụng đất sai mục đích dẫn đến các trường hợp thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Do vậy, để tránh các rủi ro đáng tiếc xảy ra quý khách hàng nên tìm hiểu các quy định của pháp luật về vấn đề này.

Quý khách hàng có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia theo hình thức gửi Email tư vấn hoặc liên hệ tới số Hotline 1900.6169 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

2. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

de-nghi-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-jpg-14092013123146-U1.jpg

Quy định pháp luật về Chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan trước khi áp dụng vào thực tế.

--------------------------------------------------------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 11/ĐK

 

 

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

.....Giờ….phút, ngày…/…/….…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

 

 

 

 Kính gửi :..........................................................................

 

 

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )

 

1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):.........................................................................

..................................................................................................................................................           ..................................................................................................................................................   

  1.2 Địa chỉ...............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

2. Thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng:

   2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ...............................................;

   2.3. Địa chỉ tại:......................................................................................................................

   ........................................................................ .....................................................................;

   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:....................................;                     

   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;

   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................... .........................................;   

   2.8. Tài sản gắn liền với đất:...................................................................................................

...................................................................................................................................................           ...................................................................................................................................................   

    2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:.........................................................................................

    2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

        - Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:...................., ngày cấp ...../...../........

 

3. Mục đích sử dụng đất xin được chuyển sang:

   ................................................................................................................................................   

 

4- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên.

      - ..........................................................................................................................................

      - ..........................................................................................................................................

      - ..........................................................................................................................................

      - ..........................................................................................................................................

      - ..........................................................................................................................................    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

                                                      ….., ngày ....tháng ...năm ......

                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Ngày….. tháng….năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

 

Ngày….. tháng….năm …..

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Hướng dẫn viết đơn

- Đơn này dùng trong các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

- Đề gửi: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có đất.  

Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất hiện đang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Điểm 3 ghi rõ mục đích sử dụng đất mà người sử dụng đất xin được chuyển sang; trường hợp chuyển mục đích một phần diện tích thửa đất thì ghi thêm diện tích xin chuyển mục đich sử dụng;

- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức. 

--------------

Tham khảo tình huống luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài: 1900.6169 như sau:

Câu hỏi - Có được phép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng?

Chào A/C tư vấn Luật Minh Gia, nhờ A/C tư vấn giúp e như sau:Năm 2014, Cha mẹ cho e 01 miếng đất 1.000m2, qua tìm hiểu e được biết thửa đất cha, mẹ cho e là thuộc loại đất trồng cây lâu năm và nằm trong quy hoạch cây xanh ven sông. Hiện e đã có gia đình và chưa có nhà ở còn sống chung với cha mẹ, nên e tính chuyển đổi lên đất thổ cư được không? khu vực Hiện e đang ở  chưa có kế hoạch gì, chỉ nói chung chung là quy hoạch cây xanh mà xung quanh thửa đất e có nhiều nhà đã xây dựng được. E kính nhờ các A/C tư vấn giúp để e có nhờ ở, cám ơn rất nhiều.

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự sau đây:

>> Tư vấn về thủ tục, lệ phí chuyển mục đích sử dụng đất

>> Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Như vậy, trong trường hơp này anh/chị cần xác định quy hoạch tại địa phương có được phép chuyển mục đích sử dụng lên đất ở hay không, nếu đủ điều kiện được chuyển mục đích thì có thể làm thủ tục chuyển mục đích nêu trên để được xây dựng hợp pháp.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Hiện tại văn bản áp dụng có thể thay đổi, hãy liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn nhanh