LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại áp dung trong các lĩnh vực Hành chính (quyết định hành chính, hành vi hành chính...),Dân sự, Lao động, Đất đai, Hôn nhân gia đình,... cụ thể như đính kèm trên đây:

1. Tư vấn quy định về Đơn khiếu nại

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do pháp luật quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Vậy trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật, cách thức soạn thảo đơn khiếu nại trong các lĩnh vực Hành chính, Dân sự, Lao động , Đất đai….. như thế nào ? Nếu bạn gặp vấn đề này, cần tư vấn, hỗ trợ, giải đáp những thắc mắc, bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi  1900.6169, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung sau:

+ Mẫu đơn khiếu nại ;

+ Nội dung đơn khiếu nại ;

+ Các tài liệu kèm theo khi khi khiếu nại ;

2. Mẫu đơn khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại áp dung trong các lĩnh vực Hành chính (quyết định hành chính, hành vi hành chính...),Dân sự, Lao động, Đất đai, Hôn nhân gia đình,... cụ thể như đính kèm trên đây:

mau-don-khieu-nai-jpeg-05122012125606-U1.jpeg

Tư vấn và hướng dẫn quy định về Mẫu đơn khiếu nại

---------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                       ……, ngày …… tháng….năm ……

ĐƠN KHIẾU NẠI (Mẫu)

Kính gửi: ……………………………(1)

          Họ và tên: ………………………(2); mã số hồ sơ……………….…………………….(3)

          Địa chỉ: ………………………………………………………………….………………..

          Khiếu nại: ………………………………………………………………………………(4)

          Nội dung khiếu nại: …………………………………………………………………….(5)

          …………………………………………………………………………………………….

          (Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có)

                                                                             Người khiếu nại

                                                                             (ký và ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

(2) Họ tên của người khiếu nại.

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần 2) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

- Ghi tóm tắt sự việc đến khiếu nại;

- Yêu cầu (đề nghị) của ngườu khiếu nại (nếu có);

---------

Tham khảo tình huống tư vấn pháp luật về Thủ tục khiếu nại yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Câu hỏi: Xin chào văn phòng luật sư cho em hỏi .nhà em có 2 xuất đất mặt tiền đường 21a .mua của xã năm 1989. Đến năm 1992 xã có chủ trương quy hoạch chợ và có làm thỏa thuận với gia đình em là nhượng lại 2 suất đó cho xã để làm đường vào trong chợ .thỏa thuận với gia đình là không thanh toán tiền mặt mà chờ quy hoạch dân cư khu vực đường 21a xong sẽ trả lại 2 suất tính theo giá trị chênh lệch tại thời điểm đó .nhưng cho đến tận ngày hôm nay dù gia đình đã làm rất nhiều đơn từ xin giải quyết mà xã không giải quyết cho .xin luật sư tư vấn giúp ,em phải làm như thế nào .em cám ơn nhiều em xin viết lại toàn bộ nội dung mà xã đã thỏa thuận với gia đình em năm 1992 như sau cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập - tự do -hạnh phúc giấy chứng nhận diện tích căn cứ vào quy hoạch khu vực chợ cho hợp lý hộ ông ; nguyễn văn T ,núi bé đã mua của tập thể xã 2 xuất đất năm 1989 ở khu vực chợ ,nay trao đổi nhượng lại cho xã để quy hoạch làm đường vào khu vực làng bồ . theo thỏa thuận giữa ban quy hoạch và ông tuệ là nhượng lại cho tập thể không thanh toán ,chờ vào quy hoạch dân cư khu vực đường 21a song sẽ chuyển đổi .tính giá trị chênh lệch ông tuệ chấp nhận theo thỏa thuận nay viết giấy làm bằng ngày 14/7/1992 thay mặt ban quy hoạch ký tên đỗ khải UBND xã Nam Phương tiến ngày 24 /3/94 xác nhận ông nguyễn Văn T núi bé có chuyển đổi 2 xuất đất ở chợ vào quy hoạch đường ,khi nào quy hoạch đường 21a tập thể xem xét giải quyết và tính giá trị chênh lệch thay mặt UBNN XÃ ký tên chủ tịch nguyễn bá th đóng dấu UBND.

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự qua một số bài viết sau đây:

>> Thủ tục giải quyết khiếu nại về đất đai

>> Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu?

Trong trường hợp này anh/chị cần xác định về điều kiện được cấp giấy chứng nhận sau đó có quyền yêu cầu khiếu nại để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp.

Trân trọng

Hotline: 1900 6169