Luật sư

Luật sư Trần Khánh Thương

Lĩnh vực hành nghề chính

- Pháp lý doanh nghiệp, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị công ty;

- Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A), chuyển đổi loại hình, giải thể, phá sản doanh nghiệp,…

- Hợp đồng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản (hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, hợp đồng phân phối,…), Hợp đồng tổng thẩu EPC, Hợp đồng tư vấn thiết kế, hợp đồng hợp tác kinh doanh,….

- Tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp đất đai, dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình,….

Liên hệ:

Điện thoại: 024.6683.1212

Email: [email protected]

Social Media:

Quá trình công tác/làm việc

Luật sư Trần Khánh Thương từng làm việc cho các tổ chức hành nghề luật; phụ trách công tác Pháp chế/ Trợ lý pháp lý HĐQT của Tập đoàn kinh tế hoạt động về mảng bất động sản, năng lượng, xây lắp.

Đào tạo

- Cử nhân luật tại Đại học Luật Hà Nội;

- Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ tư pháp cấp;

- Chứng chỉ hành nghề Quản Tài Viên do Bộ Tư pháp cấp.

Thành viên

+  Luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội.

Dịch vụ luật sư

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169