Luật sư

Bùi Hoài My

Chuyên viên tư vấn

Lĩnh vực tư vấn chính:

- Tư vấn pháp luật lao động như các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, quan hệ lao động, tranh chấp hợp đồng lao động... Các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

- Tư vấn pháp luật về đất đai như các vấn đề liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp sử dụng đất...Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp về đất đai; Tư vấn điều kiện cấp GCNQSDĐ...

- Giải đáp và hỗ trợ lĩnh vực hình sự: tội phạm. các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; thủ tục xóa án tích và các vấn đề liên quan.

- Tư vấn pháp luật về dân sự như: hợp đồng dân sự, thừa kế, hôn nhân, cư trú, quốc tịch và các tranh chấp liên quan đến hợp đồng.

Liên hệ: 

Điện thoại: 1900.6169

Email: [email protected]

Social Media:

Quá trình công tác/làm việc: Chuyên viên Bùi Hoài My đã có thời gian làm việc tại Công ty Luật Minh Gia từ tháng 11/2018 đến nay.

Đào tạo: Cử nhân luật tại Đại học Luật Hà Nội.

Dịch vụ luật sư

    Hotline: 1900.6169