Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn là Giám đốc - Luật sư điều hành của Công ty Luật Minh Gia. Lĩnh vực và chuyên môn chủ yếu của luật sư Tuấn là tham gia tố tụng, tranh tụng, giải quyết tranh chấp và tư vấn pháp luật, đàm phán, đại diện ngoài tố tụng…

Lĩnh vực hành nghề chính:

- Tham gia tố tụng các vụ án hình sự, đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai, vụ án/vụ việc về dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình, vụ án về kinh doanh thương mại...

- Ngoài ra luật sư Tuấn thực hiện tư vấn pháp luật trong lĩnh vực Doanh nghiệp trong nước – doanh nghiệp có vốn nước ngoài, tư vấn soạn thảo hợp đồng, đàm phán và giải quyết tranh chấp… 

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Quá trình đào tạo:

- Cử nhân luật tại Đại học Luật Hà Nội;

- CC đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp;

- CC hành nghề LS số 731x/CCHN/BTP;

- Thẻ luật sư số 647x/LS (Liên đoàn LSVN).

Liên hệ Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

- Điện thoại: 0902.586.286

- Email: tuan.ls@luatminhgia.vn

Mặc dù rất bận với các vụ án, vụ việc và điều hành công ty, nhưng luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn vẫn đều đặn bố trí thời gian để hỗ trợ một số tình huống pháp lý, tư vấn quy định pháp luật qua video nhằm phổ biến kiến thức hữu ích đến quý khách hàng.

Trân trọng

Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0902.586.286