LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật sư tư vấn về tranh chấp ngõ đi chung

Luật sư tư vấn về tranh chấp ngõ đi chung. Thủ tục để giải quyết tranh chấp này được quy định như thế nào trong các văn bản pháp luật. Chi tiết như sau:

Tôi có vấn đề về tranh chấp lối đi nhờ quý Luật sư tư vấn dùm: Lối đi từ đường chính vào nhà tôi đã có từ trước năm 1975 và đã có trong bản đồ địa chính đến năm 1990, sau khi nhà nước tiến hành đo đạc lại đất đai thì không còn trong bản đồ nữa, nay chủ đất có lối đi của nhà tôi sang nhượng cho người khác. Tôi có quyền yêu cầu để lại cho tôi lối đi không. Tôi phải làm sao, nhờ Luật sư tư vấn dùm. Xin thành thật biết ơn!

 

 Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau: 

 

Theo thông tin bạn cung cấp thì hiện nay phần đất có lối đi đó thuộc quyền sở hữu của nhà hàng xóm. Theo quy định tại Điều 248 Bộ luật dân sự 2015 về nguyên tắc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề như sau: 

 

"1. Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề được xác lập theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 

 

2. Trong trường hợp quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề đã được xác lập cho chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất thì người được chuyển giao nhà, quyền sử dụng đất cũng được hưởng quyền đó." 

 

Và Điều 254 Bộ luật dân sự 2015 quy định quyền về lối đi qua như sau:

 

“1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

 

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

 

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

 

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.”

 

Như vậy, trường hợp bạn và người chủ cũ đã có thỏa thuận bằng văn bản về việc sử dụng lối đi chung thì hiện nay người được chuyển giao thửa đất cũng đương nhiên phải thực hiện theo thỏa thuận đó mà không cần thỏa thuận lại. Trong trường hợp các bên chưa có thỏa thuận về việc sử dụng lối đi chung đó thì hiện nay, bạn và người chủ mới phải thỏa thuận lại về việc sử dụng lối đi chung đó. 

 

Nếu hiện nay thửa đất của bạn không còn lối đi ra đến đường công cộng nào khác,bị vây bọc bởi các hộ xung quanh thì gia đình bạn có quyền yêu cầu các hộ là chủ sở hữu của phần đất vây bọc dành cho gia đình bạn một lối đi hợp lý. Tuy nhiên sau khi được dành một lối đi hợp lý thì gia đình bạn phải đền bù cho hộ gia đình đã dành lối đi cho bạn theo sự thỏa thuận của các bên. Như vậy, để có thể đảm bảoquyền lợi của mình thì bạn có thể gửi đơn ra UBND phường, xã nơi có tranh chấp để yêu cầu giải quyết. 

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Luật sư tư vấn về tranh chấp ngõ đi chung. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai trực tuyến để được giải đáp.

 

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169