LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật sư tư vấn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn về quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trường hợp đất sử dụng lâu dài có được cấp giấy chứng nhận không? Vần đề này được thể hiện như sau:

Nhà cháu có một mảnh đất đã ở trên đó từ năm 1991 cho tới nay mà chưa có sổ sử dụng đất ở, cho cháu hỏi luật sư gia đình cháu có được làm sổ sử dụng đất không?

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Trường hợp, gia đình bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có một trong những giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 , cụ thể là: 

 

 "a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

 

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

 

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

 

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

 

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

 

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

....."

 

Theo quy định trên, nếu gia đình bạn có một trong nhứng loại giấy tờ bên trên thì có quyền yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

 

Trường hợp theo Điều 101 Luật Đất đai 2013 khi gia đình bạn không có bất cứ một loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100  nhưng có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

 

Ngược lại, không có một trong các giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

Như vậy, trong trường hợp của gia đình bạn, nếu có một trong các loại giấy tờ quy định trên hoặc nếu không có mà thuộc các trường hợp quy định tại Điều 101 Luật trên mà được Uỷ ban nhân dân xã xác nhận là đất sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Luật sư tư vấn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến để được giải đáp.

 

Trân trọng!

 P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo