Luật sư Vũ Đức Thịnh

Hạn mức giao đất ở theo quy định pháp luật

Luật sư tư vấn trường hợp hỏi về hạn mức giao đất ở và thủ tục liên quan như sau: Gia đình em hiện nay đang có mảnh đất có diện tích gần 700m2 ở xã TT, huyện PY, tỉnh TN, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) theo quy định. Nay gia đình em muốn tách thành 02 sổ để chia cho em trai.

Tuy nhiên, em hỏi cán bộ địa chính xã thì được biết là năm 2009, xã có chủ trương cấp đổi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Nhưng gia đình em không biết nên không làm thủ tục cấp đổi. Vì vậy, bây giờ theo chủ trương mới, khi làm thủ tục cấp đổi, gia đình em chỉ được cấp tối đa 300 m2 đất ở, diện tích còn lại chuyển sang mục đích sử dụng là đất vườn. Vậy em xin hỏi: Gia đình em có thể đề nghị để vẫn được cấp sử dụng đủ diện tích gần 700m2 đất ở được không? Quy định thế nào? Gia đình em xin cám ơn!

1. Tư vấn: Quy định về hạn mức giao đất ở

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

- Căn cứ pháp lý về hạn mức giao đất ở

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND Về việc Ban hành quy định về hạn mức giao đất; Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; Diện tích tối thiểu được tách thửa và diện tích đất ở được xác định lại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có quy định về Hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn như sau:

“1. Hạn mức đất ở khi giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự làm nhà ở theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa quy định tại Điều 8 quy định này và không vượt quá mức quy định sau đây:

...

b) Đất ở tại nông thôn:

- Đối với các xã trung du: 300 m2 ;

- Đối với các xã miền núi, xã vùng cao: 400 m2.”

Luật sư tư vấn quy định về hạn mức giao đất ở

>> Tư vấn quy định về hạn mức giao đất ở, gọi: 1900.6169

Như vậy, Hộ gia đình, cá nhân chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với phần diện tích tối đa theo quy định trên. Theo thông tin bạn cung cấp, gia đình bạn chỉ được công nhận tối đa 300 m2 là đất ở, chúng tôi hiểu gia đình bạn thuộc các xã trung du.

- Xác định hạn mức giao đất ở

Do đó, trường hợp của gia đình bạn muốn công nhận toàn bộ phần diện tích gần 700 m2 là đất ở thì sẽ không được chấp nhận. Vì diện tích đối đa để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với các xã trung du là 300 m2.

Theo thông tin bạn cung cấp, phần diện tích còn lại sẽ được công nhận là đất vườn, khi muốn công nhận là đất ở thì gia đình bạn cần thực hiện thủ tục tách thửa sau đó thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở. Tuy nhiên, cũng sẽ chỉ được công nhận là đất ở với diện tích tối đa là 300 m2. Phần còn lại sẽ được công nhận là đât vườn.

---

2. Tư vấn về hạn mức đất ở của hộ gia đình

Câu hỏi:

Chào Luật sư. Kính nhờ luật sư tư vấn: Ở địa phương của tôi có một số hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận QSD đất theo Nghị định 64 của Chính phủ. Giấy CNQSD đất được cấp trong giai đoạn 1998-2000.Trong giấy chứng nhận thể hiện: Ví dụ: Diện tích: 500,0m2 (Đất ở: 200,0m2 ; Đất vườn: 300,0m2). Hạn mức công nhận của địa phương được UBND tỉnh quy định tại thời điểm này là 200,0m2. Các hộ này đất có nguồn gốc sử dụng sau ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993. Năm 201x UBND tỉnh điều chỉnh hạn mức công nhận lên 300,0m2. Cho tôi hỏi khi cấp đổi lại giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình này thì hạn mức công nhận đất ở là bao nhiêu? xin cám ơn Luật sư.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, về hạn mức đất ở

Hạn mức đất ở là diện tích tối đa cho người sử dụng đất được hưởng các quyền lợi hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định.

Thứ hai, về bổ sung hạn mức đất ở

Trong trường hợp bạn đã nêu, hộ gia đình đang có 200m2 đất ở, hạn mức đất ở thời điểm trước năm 2014 là 200m2 là phù hợp với hạn mức đất ở của tỉnh đó quy định. Nếu khi cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ gia đình muốn tăng hạn mức lên 300m2 theo quy định mới về hạn mức đất ở thì hộ gia đình sẽ làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở thêm 100m2. Còn nếu như không chuyển mục đích sử dụng đất để tăng thêm đất ở thì khi được cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phần đất ở vẫn được ghi là 200m2.

Trên đây là nội dung tư vấn về: Hạn mức giao đất ở theo quy định. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ bạn vui lòng liên hệ: 1900.6169 để được giải đáp.

Hotline: 1900 6169