Nguyễn Ngọc Ánh

Lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất khi chuyển đất vườn, ao thành đất ở

Chào luật sư, cho em hỏi về lệ phí trước bạ chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao sang đất ở như sau: Nhà em có 300 m2 trong sổ đỏ,nhưng chỉ có 210 m2 là đất thổ ,còn 90 m2 là đất vườn.Em làm thủ tục để được 90m2 là đất thổ, xin cho em hỏi như vậy nhà em có phải nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ không? quy định thế nào? Nếu đóng thì đóng bao nhiêu. xin cảm ơn anh,chị luật sư tư vấn.

Trả lời:

Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Minh Gia! Sau đây, chúng tôi xin tư vấn yêu cầu của anh như sau:

Điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất như sau:

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Khoản 6 Điều 103 Luật đất đai 2013 quy định về xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao như sau:

6. Phần diện tích đất vườn, ao còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 của Điều này thì được xác định sử dụng vào mục đích hiện trạng đang sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này”.

Theo như anh trình bày, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi rõ diện tích đất ở và diện tích đất vườn ao nên trường hợp này thuộc khoản 6 Điều 103 Luật Đất Đai 2013.

Như vậy, nếu chuyển từ đất vườn sang đất ở thì trường hợp của anh vẫn phải nộp lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất.

Thứ nhất, căn cứ  tính lệ phí trước bạ như sau:

Điều 5. Căn cứ tính lệ phí trước bạ

Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và  mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).

Điều 6. Giá tính lệ phí trước bạ

Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Bộ Tài chính quy định cụ thể trình tự, thủ tục ban hành giá tính lệ phí trước bạ quy định tại Điều này.

Điều 7. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

1) Nhà, đất mức thu là 0,5%”.

Căn cứ vào giá đất theo quyết định hàng năm của UBND tỉnh có đất để tính lệ phí trước bạ theo công tính trên.

Thứ hai, về tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất được tính theo công thức:

Diện tích đất vườn (90m2) x (Giá tiền đất ở - Giá tiền đất nông nghiệp) x 50%.

Như vậy, anh căn cứ vào giá đất ở và giá đất nông nghiệp trên quyết định của UBND tỉnh hàng năm nơi có đất về giá đất để tính tiền sử dụng đất.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo