Luật sư Vũ Đức Thịnh

Lao động nữ sinh con được hưởng chế độ gì?

Bảo hiểm thai sản là một chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc cơ bản nhằm hỗ trợ người lao động khi có sự kiện thai sản xảy ra. Pháp luật bảo hiểm thai sản là cơ sở pháp lý quan trọng để cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Nhưng để được hưởng chế độ thai sản người lao động phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Vậy những điều kiện đó là gì? Thủ tục hồ sơ cần chuẩn bị để được hưởng chế độ thai sản?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào công ty Luật Minh Gia! Tôi có một số thắc mắc về điều kiện hưởng thai sản như sau, trường hợp của tôi tới ngày 01/07/2021 là tôi hết hạn ký hợp đồng lao động. Tôi dự sinh 01/06/2021, và đã đóng BHXH 03 năm nay. Vậy tôi nghỉ sinh trước 01 tháng thì có được hưởng chế độ thai sản không? Tôi hộ khẩu Đồng Nai, làm việc tại Tp.HCM vậy muốn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản ở đâu? Em xin chân thành cảm ơn ạ!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, điều kiện hưởng thai sản theo Luật BHXH 2014

Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên đối với lao động nữ để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con, bạn sẽ phải đáp ứng đủ điều kiện phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Việc chấm dứt hợp đồng lao động (do hết hạn) trước thời điểm sinh hoặc sau khi sinh không làm ảnh hưởng đến điều kiện hưởng chế độ thai sản của bạn. Do đó, nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện thì dù HĐLĐ của bạn chấm dứt thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Thứ hai, thủ tục hồ sơ xin hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc ở công ty

Theo quy định tại Điều 101 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về hồ sơ xin hưởng chế độ thai sản như sau:

“Điều 101. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;”

Theo đó, đối với trường hợp của bạn, do bạn đã nghỉ việc ở công ty. Do đó bạn cần chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm: Quyết định thôi việc; sổ bảo hiểm đã chốt; bản sao chứng thực giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con; bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu của bạn. Sau đó, bạn tiến hành nộp hồ sơ Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện nơi bạn thường trú.