Tìm hiểu Kiến thức Pháp luật Hình sự

Tại chuyên mục Kiến thức pháp luật Hình sự Luật Minh Gia tư vấn và phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự như quy định về tội phạm, khung hình phạt, các loại mẫu đơn, hồ sơ khởi kiện, kháng cáo, kháng nghị cho mọi đối tượng.
 

Thời hạn tạm giam để điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Thời hạn tạm giam để điều tra được quy định cụ thể tại Điều 173 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Thời hạn điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Thời hạn điều tra được quy định cụ thể tại Điều 172 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Chuyển vụ án để điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Chuyển vụ án để điều tra được quy định cụ thể tại Điều 169 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại theo quy định tại Bộ luật TTHS

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại được quy định cụ thể tại Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ án hình sự

Tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được quy định cụ thể tại Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Chi phí tố tụng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Chi phí tố tụng được quy định cụ thể tại Điều 135, điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Phong tỏa tài khoản theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Phong tỏa tài khoản là biện pháp cưỡng chế được quy định cụ thể tại Điều 129 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Kê biên tài sản theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Kê biên tài sản là biện pháp cưỡng chế được quy định cụ thể tại Điều 128 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Áp giải, dẫn giải theo quy định tại Bộ luật tố tụng HS 2015

Áp giải, dẫn giải là biện pháp cưỡng chế được quy định cụ thể tại Điều 127 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Đặt tiền để bảo đảm được quy định cụ thể tại Điều 122 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Tạm giam theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Tạm giam được quy định cụ thể tại Điều 119, điều 120 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Tạm giữ, thời hạn tạm giữ theo quy định tại Bộ luật TTHS 2015

Tạm giữ, thời hạn tạm giữ được quy định cụ thể tại Điều 117, điều 118 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Bắt bị can, bị cáo để tạm giam theo Bộ luật TTHS 2015

Bắt bị can, bị cáo để tạm giam được quy định cụ thể tại Điều 113 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp được quy định cụ thể tại Điều 110 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự được quy định cụ thể tại Điều 84 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký bào chữa theo quy định tại Bộ luật TTHS 2015

Thủ tục đăng ký bào chữa được quy định cụ thể tại Điều 78 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Người bào chữa theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Người bào chữa được quy định cụ thể tại Điều 72 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Người chứng kiến theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Người chứng kiến được quy định cụ thể tại Điều 67 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Người làm chứng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Người làm chứng được quy định cụ thể tại Điều 66 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Bị hại theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bị hại được quy định cụ thể tại Điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169