Tìm hiểu Kiến thức Pháp luật Đất đai

Tại mục Kiến thức pháp luật Đất đai Luật Minh Gia tư vấn và phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực Đất đai như quy định pháp luật chung về Đất đai, thủ tục hành chính đất đai, mua bán chuyển nhượng đất đai, tranh chấp đất đai, thừa kế đất đai cho mọi đối tượng.
 
Góp vốn mua đất quyền lợi được hưởng như thế nào?

Góp vốn mua đất quyền lợi được hưởng như thế nào?

Tôi hùn vốn với 4 người bạn mua một miếng đất. Nhưng sau khi mua và làm thủ tục chuyển nhượng thì chỉ có một người được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm hợp đồng xác nhận về việc hùn vốn mua miếng đất này (hợp đồng tay) và đưa cho 4 người còn lại ký tên.

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin cấp lại - cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu đơn xin cấp lại - cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đối với trường hợp cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, áp dụng theo mẫu trên đây: Biểu mẫu mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đối với trường hợp cá nhân xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, áp dụng mẫu trên đây và mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin thuê đất

Mẫu đơn xin thuê đất

Mẫu đơn xin thuê đất - Nội dung bao gồm thông tin cá nhân/tổ chức thuê đất, mục đích đất thuê, diện tích, thời hạn thuê và các thông tin khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Đối với trường hợp yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm các nội dung về người đăng ký, tài sản đăng ký thế chấp và các thông tin khác liên quan, áp dụng theo mẫu trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất

Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất

Đối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất bao gồm các nội dung về cá nhân/tổ chức đề nghị ghi nợ, lý do ghi nợ và các vấn đề khác liên quan, cụ thể áp dụng theo mẫu trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu đơn tổ chức xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu đơn tổ chức xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đối với trường hợp tổ chức xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, áp dụng theo mẫu trên đây.

Chi tiết >>

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng quy định và gia hạn giấy phép xây dựng, tìm hiểu về quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật xây dựng

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo nội dung Giấy phép xây dựng và thiết kế được duyệt đính kèm Giấy phép, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của luật pháp.

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng thuê đất

Mẫu Hợp đồng thuê đất

Hợp đồng bao gồm các thông tin về bên thuê đất và bên cho thuê, giá thuê, hình thức thanh toán tiền thuê, các nội dung khác liên quan, cụ thể như mẫu đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Hướng dẫn thủ tục trước bạ sang tên nhà đất

Hướng dẫn thủ tục trước bạ sang tên nhà đất

Vấn đề mua bán, chuyển nhượng nhà đất đang diễn ra hết sức nhộn nhịp trên thị trường bất động sản hiện nay nhưng không phải ai khi tham gia quá trình mua bán, chuyển nhượng đó cũng có đủ kiến thức pháp luật về hoạt động này.

Chi tiết >>

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại điều 127 Luật Đất đai năm 2003 thì thủ tục và hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như sau:

Chi tiết >>

Điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh

Điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh

Theo quy định tại Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 quy định đối với bất động sản đưa vào kinh doanh cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Các hợp đồng kinh doanh bất động sản - kinh doanh dịch vụ bất động sản

Các hợp đồng kinh doanh bất động sản - kinh doanh dịch vụ bất động sản

Theo quy định tại Điều 67 Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, thì những hợp đồng sau đây thuộc hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản

Chi tiết >>

Điều kiện và thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

Điều kiện và thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

Theo quy định tại khoản Điều 57 của Luật Kinh doanh Bất động sản thì điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục cấp phép xây dựng

Thủ tục cấp phép xây dựng

Hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.

Chi tiết >>

Quy định về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Quy định về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất;

Chi tiết >>

Quy định về Điều kiện mở đại lý thu đổi ngoại tệ

Quy định về Điều kiện mở đại lý thu đổi ngoại tệ

Theo quy định tại Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành quy chế đại lý đổi ngoại tệ thì tổ chức có nhu cầu làm Đại lý đổi ngoại tệ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Chi tiết >>

Hướng dẫn kê khai tính và nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp

Hướng dẫn kê khai tính và nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp

Mục đích của tài liệu này là nhằm trợ giúp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc kê khai, tính và nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo đúng quy định.

Chi tiết >>

Nội dung chủ yếu trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nội dung chủ yếu trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Việc chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện thông qua hợp đồng, trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng. Còn bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về Đất đai.

Chi tiết >>