Kiến thức pháp luật Dân sự

Chuyên mục cập nhật nội dung liên quan đến các phân tích pháp lý, các quy định pháp luật trong lĩnh vực Dân sự, cung cấp biểu mẫu hợp đồng thông dụng nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến mọi đối tượng nhân dân.
 
Pháp luật quy định về thế chấp bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất thế nào?

Pháp luật quy định về thế chấp bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất thế nào?

Việc thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất là một trong những hình thức bảo đảm tiền vay chủ yếu của các ngân hàng, đồng thời cũng là một vấn đề pháp lý rất phức tạp.

Chi tiết >>

Quy định về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong thời bình

Quy định về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong thời bình

Đối với trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được quy định và hướng dẫn chi tiết tại tại khoản 1 Điều 29 Luật Nghĩa vụ quân sự được sửa đổi bổ sung năm 2005 quy định chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về trường hợp tài sản thừa kế ở nước ngoài

Tư vấn về trường hợp tài sản thừa kế ở nước ngoài

1. Nếu người để lại di chúc là công dân Việt Nam (đang có hộ khẩu thường trú tại VN); Di chúc được lập tại Việt Nam; người được hưởng thừa kế theo di chúc là công dân có quốc tịch nước ngoài ; tài sản liên quan đến quan hệ thừa kế (theo di chúc này) cũng ở nước ngoài nên việc áp dụng pháp luật về nguyên tắc cần xác định như sau:

Chi tiết >>

Hướng dẫn thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Hướng dẫn thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Luật sư tư vấn hưỡng dẫn thủ tục khai nhận di sản thừa kế và các văn bản khai nhận di sản thừa kế, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế như sau:

Chi tiết >>

Soạn thảo hợp đồng thương mại cần lưu ý điều gì?

Soạn thảo hợp đồng thương mại cần lưu ý điều gì?

a) Soạn thảo Dự thảo hợp đồng trước khi đàm phán:Soạn dự thảo hợp đồng (bước 1), đàm phán, sửa đổi bổ sung dự thảo (bước 2), hòan thiện – ký kết hợp đồng (bước 3) là một quy trình cần thiết.

Chi tiết >>

Quy định về thứ tự thanh toán tiền thi hành án dân sự

Quy định về thứ tự thanh toán tiền thi hành án dân sự

Thứ tự thanh toán tiền thi hành án dân sự được hướng dẫn và quy định về số tiền bù trừ, thứ tự thanh toán, trường hợp nhiều người được thi hành án, thu tiền từ bán tài sản cầm cố, thế chấp và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự

Quy định về thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự được quy định và hướng dẫn cụ thể về thời gian, trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, trở ngại thi hành án và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân được quy định và hướng dẫn cụ thể đối với cấp xã, cấp huyện và chủ tịch UBND cấp Tỉnh như sau:

Chi tiết >>

Quy định về nội dung đơn khởi kiện vụ án dân sự

Quy định về nội dung đơn khởi kiện vụ án dân sự

Nội dung đơn khởi kiện vụ án dân sự được quy định và hướng dẫn gồm thông tin cá nhân, tổ chức khởi kiện, các yêu cầu đối với nội dung đơn và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghĩa vụ nộp án phí sơ thẩm - án phí phúc thẩm thế nào?

Nghĩa vụ nộp án phí sơ thẩm - án phí phúc thẩm thế nào?

Đối với nghĩa vụ nộp án phí sơ thẩm, án phí phúc thẩm được hướng dẫn và quy định cụ thể về điều kiện, các trường hợp xác định mức án phí và quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự được quy định và hướng dẫn cụ thể về đối tượng, biện pháp áp dụng và các vấn đề liên quan như sau:

Chi tiết >>

Quy định về định giá tài sản trong vụ việc dân sự

Quy định về định giá tài sản trong vụ việc dân sự

Vấn đề định giá tài sản trong vụ việc dân sự được quy định và hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp yêu cầu định giá và các quy định liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Chứng cứ và xác định chứng cứ trong vụ việc dân sự

Chứng cứ và xác định chứng cứ trong vụ việc dân sự

Chứng cứ trong vụ việc dân sự được quy định, hướng dẫn cụ thể về nội dung và căn cứ xác định về các vấn đề cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về người làm chứng trong vụ án dân sự

Quy định về người làm chứng trong vụ án dân sự

Người làm chứng được quy định cụ thể là người biết các tình tiết có liên quan đến nội dung vụ án có thể được Toà án triệu tập tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng, người mất năng lực hành vi dân sự không thể là người làm chứng.

Chi tiết >>

Thẩm quyền tòa án giải quyết tranh chấp và yêu cầu về kinh doanh-thương mại

Thẩm quyền tòa án giải quyết tranh chấp và yêu cầu về kinh doanh-thương mại

Tranh chấp và yêu cầu về kinh doanh - thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án được quy định cụ thể đối với từng trường hợp riêng biệt, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thẩm quyền tòa án giải quyết tranh chấp và yêu cầu về hôn nhân và gia đình

Thẩm quyền tòa án giải quyết tranh chấp và yêu cầu về hôn nhân và gia đình

Tranh chấp và yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án được quy định cụ thể đối với trường hợp tranh chấp HNGĐ và yêu cầu về HNGĐ cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án

Yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án

Những yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án được quy định, hướng dẫn cụ thể và bao gồm các yêu cầu như sau:

Chi tiết >>

Tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án

Tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án

Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án được hướng dẫn, tư vấn và quy định đối với từng loại tranh chấp cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu di chúc theo quy định pháp luật

Mẫu di chúc theo quy định pháp luật

Mẫu di chúc theo quy định pháp luật gồm thông tin về người viết di chúc và di sản thừa kế, thông tin người được hưởng tài sản, nội dung di chúc về thời gian, địa điểm lập và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng thuê khoán tài sản

Mẫu hợp đồng thuê khoán tài sản

Mẫu hợp đồng thuê khoán tài sản gồm thông tin về các bên thuê và cho thuê khoán tài sản, giá thuê và thời hạn thuê, hình thức thanh toán và các quy định khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>