Đàm Minh Diệu

Không trả sổ bảo hiểm để người lao động nhận tiền BHXH

Nghỉ việc từ năm 1996 và không được công ty trả sổ bảo hiểm xã hội, vậy làm thế nào để lấy lại được sổ bảo hiểm xã hội và tiền bảo hiểm xã hội? Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn:

Xin chào Luật Sư. Em có 1 vài thắc mắc muốn gửi đến Luật Sư, mong Luật Sư giải đáp cho em ạ. Mẹ em làm việc ở 1 xí nghiệp được 1 năm, sau đó xin nghỉ việc, mẹ em có yêu cầu công ty cho nhận sổ BHXH để nhận tiền BHXH nhưng công ty nói khi nào mẹ em làm công ty mới thì người ta sẽ chuyển sổ qua công ty đó. Nhưng từ khi mẹ nghỉ việc ( 1996 ) đến nay mẹ không làm công ty nào khác mà theo luật thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm trả sổ BHXH cho người lao động. Vậy cho em hỏi, cần làm những gì để nhận được sổ bảo hiểm xã hội và nhận tiền BHXH? Thời gian nghỉ việc đã lâu có ảnh hưởng gì đến việc nhận tiền không? Em xin cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Thứ nhất, về việc lấy lại sổ bảo hiểm xã hội

Do mẹ bạn nghĩ việc từ năm 1996 nên sẽ áp dụng những quy định pháp luật trong thời kỳ đó. Căn cứ thep Bộ luật lao động năm 1994 có quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.

"Điều 42.

1- Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ một năm trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có.

..."

"Điều 43.

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

...

Người sử dụng lao động ghi lý do chấm dứt hợp đồng lao động vào sổ lao động và có trách nhiệm trả lại sổ cho người lao động. Ngoài các quy định trong sổ lao động, người sử dụng lao động không được nhận xét thêm điều gì trở ngại cho người lao động tìm việc làm mới."

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì việc công ty không trả sổ BHXH cho mẹ bạn là trái với quy định của pháp luật.
Để bảo vệ quyền lợi của mình, mẹ bạn cần gửi đơn đề nghị công ty hoàn tất các thủ tục xác nhận và trả sổ bảo hiểm xã hội đồng thời có thể thông qua ban chấp hành công đoàn của công ty hoặc khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng lao động hoặc tổ chức bảo hiểm xã hội có hành vi vi phạm Điều lệ bảo hiểm xã hội để được hỗ trợ giải quyết.

Về việc nhận tiền bảo hiểm xã hội

Sau khi công ty chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, do mẹ bạn đóng bảo hiểm xã hội từ trước năm 1996, tùy từng thời kỳ và từng công việc thì việc mẹ bạn đóng tiền thời kỳ đó có được coi là đóng tiền bảo hiểm xã hội không, bạn có thể căn cứ vào các đối tượng chúng tôi nêu dưới đây để xác định mẹ mình có thuộc trường hợp áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội trong thời kỳ đó không. Căn cứ vào Nghị định 12/CP ngày 26 tháng 1 năm 1995 về việc ban hành điều lệ bảo hiểm xã hội như sau:

"Điều 3: Các đối tượng sau đây phải áp dụng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Điều lệ này.

Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước;

Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh có sử dụng từ 10 lao động trở lên;

Người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu chế xuất, khu công nghiệp; trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác;

Người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể;

Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức dịch vụ thuộc lực lượng vũ trang;

Người giữ chức vụ dân cử, bầu cử làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể từ Trung ương đến cấp huyện;

Công chức, viên chức Nhà nước làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp; người làm việc trong các cơ quan Đảng, đoàn thể từ Trung ương đến cấp huyện;

Các đối tượng trên đi học, thực tập, công tác điều dưỡng trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương hoặc tiền công thì cũng thuộc đối tượng thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc."

Nếu mẹ bạn thuộc một trong các đối tượng trên thì sẽ được nhận tiền bảo hiểm xã hội. Do mẹ bạn nghỉ từ năm 1996 nên số tiền bảo hiểm mẹ bạn có thể được nhận sẽ tính theo mức lương thời kỳ mà bác nhận được khi còn đi làm vào trước năm 1996.

Trân trọng.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí