Cao Thị Hiền

Khiếu nại về việc cấp sai sổ đỏ thế nào?

Việc cấp sổ đỏ sai do nhiều nguyên nhân, có thể do việc không thực hiện xác minh, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, không đo vẽ ngoài thực tế, không lấy ý kiến của hộ liền kề…Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc cấp sai sổ đỏ thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, nặng hơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi phát hiện sổ đỏ bị cấp sai, xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của mình, chủ thể có quyền khiếu nại để yêu cầu xử lý. Bài viết dưới đây của Luật Minh Gia sẽ cung cấp kiến thức pháp lý về việc khiếu nại khi cấp sai sổ đỏ.

1. Thẩm quyền cấp sổ đỏ

Theo quy định tại Điều 105 Luật đất đai 2013 thì thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm: UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện; Cơ quan tài nguyên môi trường.

Nghị định 43/2014/NĐ-CP được bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy đinh về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đai như sau:

  • Đối với địa phương đã có Văn phòng đăng ký đất đai thì Sở tài nguyên và Môi trường được cấp sổ đỏ, sổ hồ cho người dân trong những trường hợp sau:

+ Khi cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất, sở hữu tài sản thực hiện các quyền của chủ sở hữu đất mà phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  • Đối với địa phương chưa có văn phòng đăng ký đất đai thì cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện những công việc sau:

+ Sở tài nguyên và môi trường cấp giấy chứng nhận cho cơ sở tôn giáo, tổ chức, người Việt Nam đang định cư tại nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; cá nhân, tổ chức nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước có vốn đầu tư nước ngoài.

+ UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng cư dân, người Việt Nâm hiện đang định cư tại nước ngoài được sở hữu đất và những tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam.

  • Đối với địa phương đã có văn phòng đăng ký đất đai thì việc cấp sổ đỏ, sổ hồng cho người dân do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm theo quyết định của UBND cấp tỉnh.
  • UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện thực tế tại từng địa phương về cơ sở vật chất, sơ đồ tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai để quy định việc cho phép Sở tài nguyên và môi trường được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

Như vậy, căn cứ vào Luật đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì có ba cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ là UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và Sở tài nguyên và môi trường.

2. Cấp sai sổ đỏ là gì?

Cấp sổ đỏ sai quy định được hiểu là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái với quy định của pháp luật bao gồm cấp giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai…

3. Khiếu nại về việc cấp sai sổ đỏ thế nào?

Khi phát hiện sổ đỏ được cấp không đúng với quy định của pháp luật thì mọi người có quyền gửi văn bản kiến nghị đến cơ quan nhà nước nơi cấp sổ đỏ. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý, xem xét quyết định thu hồi sổ đỏ đã cấp sai quy định. Văn phòng đăng ký đất đai thu hồi và quản lý sổ đỏ đã thu hồi theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp người dân không đồng ý với quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì có thể thực hiện việc khiếu nại. Khiếu nại là việc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết đinh hành chính hoặc hành vi hành chính đó là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Khi thực hiện khiếu nại việc cấp sổ đỏ sai thì cần chú ý đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định, cụ thể:

  • Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại. Căn cứ Luật khiếu nại 2011 và Luật đất đai 2013 những người sau đây có quyền khiếu nại cấp giấy chứng nhận sử dụng đất là người cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; người có quyền và nghĩa vụ liên quan bị ảnh hưởng khi người khác được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Đối tượng khiếu nại là hành vi hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp được pháp luật thừa nhận và có căn cứ cụ thể;
  • Việc khiếu nại chưa thực hiện việc khởi kiện ra Tòa án và chưa được tòa án thụ lý, giải quyết;
  • Đáp ứng thời hiệu, thời hạn khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Mục 2 Luật khiếu nại 2011 thủ tục khiếu nại khi cấp sai sổ đỏ như sau:

Bước 1: Soạn đơn khiếu nại và gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bước 2: Thụ lý đơn

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, người có thẩm quyền thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết. Trường hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do.

Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm sau kiểm tra lại quyết định, hành vi cấp sai sổ đỏ.

Bước 4: Tổ chức đối thoại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu tổ chức đối thoại nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau.Việc đối thoại phải được lập thành văn bản.

Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại

Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Gửi kết quả giải quyết khiếu nại: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại người giải quyết khiếu nại lần có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc người có thẩm quyền, người có quyền nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến;

Khiếu nại là quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp, khi phát hiện việc cơ quan có thẩm quyền cấp sai sổ đỏ xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình có thể tiến hành khiếu nại để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết bảo đảm quyền lợi của mình.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo