LS Thanh Hương

Khai hoang sử dụng đất từ năm 1997 có được công nhận quyền sử dụng đất không

Luật sư tư vấn về trường hợp khai hoang sử dụng đất từ năm 1997 có được công nhận quyền sử dụng đất không. Nội dung tư vấn như sau;

 

Nội dung tư vấn; ông Nguyễn Văn A đang sử dụng lô đất khoảng 3500 m2. nguồn gốc ông tự khai hoang vào đất hoang chưa sử dụng, tuy nhiên trong 3500 m2 đất ông A sử dụng là do ông khai hoang vào phần đất nghĩa địa đo bao thuộc thửa gốc 23 thời điểm đo đạc năm 1996 thửa đất 23 là đất Hoang. thời điểm ông A khai hoang và trồng cà phê vào năm 1997. Thời điểm đó chính quyền địa phương không lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, không ngăn chặn mà để cho ông A cach tác, sử dụng. Năm 2003 tách xã phần đất ông A đang sử dụng thuộc xã mới tách chính quyền cũ có biên bản bàn giao cho xã mới quản lý toàn bộ diện tích đo bao thửa 23 là đất công trong đó có cả 3500 m2 đất ông A đang sử dụng, chỉ có biên bản bàn giao thôi còn thực tế thì không có hồ sơ pháp lý khẳng định đó là đất công. Nay ông A xin cấp giấy chứng nhận qsdđ đối với phần diện tích đất trên, thực tế ông A đã sử dụng ổn định từ năm 1997 cho đến nay. Vậy UBND xã áp dụng khoản 2 điều 20 nghị định số 43 để cấp cho sổ cho ông A có sai phạm không? Trường hợp trên theo luật sư về phái chính quyền hiện tại xử lý vụ việc trên như thế nào cho đúng..

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo như nội dung UBND xã trả lời về việc áp dụng khoản 2 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định hướng dẫn chi tiết Luật đất đai thì việc cấp sổ đỏ cho ông A là sai phạm. Theo đó,  Khoản 2 Điều 20 NĐ 43/2014 quy định như sau;

 

 

........2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

 

a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 Luật đất đai 2013  (sau đây gọi là hạn mức giao đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

 

Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó;

 

b) Đối với thửa đất có công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;

 

c) Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này;

 

d) Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì được xác định là đất nông nghiệp và được công nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều này.

 

Như vậy, căn cứ vào quy định trên chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được ủy ban nhân dân xã xác nhận là không có tranh chấp; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt,khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND xã phải trích lục hồ sơ để biết được phần đất này có thuộc trường hợp là đất công của xã hay không và phải xem xét đất đấy có phù hợp với quy hoạch hay không. Tuy nhiên, trường hợp này vẫn chưa biết được nội dung trên hồ sơ địa chính đang ghi nhận phần diện tích sử dụng đất này là đất công từ năm 1997 hay là đất khai hoang nên chưa thể khẳng định được bên UBND xã căn cứ theo quy định kia có hợp lý hay không, nếu như trong hồ sơ địa chính chưa ghi nhận việc ông A sử dụng đất và vẫn công nhận đây là đất công thì xã có quyền căn cứ theo quy định trên còn nếu như trên hồ sơ không ghi nhận đây là đát công thì ubnd phải công nhận quyền sử dụng đất cho ông A.

 

Trân trọng !

Chuyên viên Mai Thị Nam - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169