LS Nguyễn Phương Lan

Kế hoạch thu hồi đất đo đạc kiểm đếm quy định thế nào?

Nội dung tư vấn: Kính gửi Quý công ty!Xin được nhờ giải đáp nội dung vụ việc như sau:Gia đình tôi có khai hoang thửa đất từ trước năm 1993, sau đó có mua thêm môt số diện tích để canh tác, song chưa làm thủ tục đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Năm 2013 UBND tỉnh có quyết định thu hồi đất giao cho chủ đầu tư, việc hỗ trợ đền bù do chủ đầu tư thực hiện thỏa thuận với tập thể cá nhân có đất, tuy nhiên gia đình tôi chưa được thông báo kiểm đếm đền bù. Đến nay điện tích đất đó đã được cơ quan thẩm quyền cáp giấy phép sử dụng đất cho Chủ đầu tư .Vậy xin hỏi trường hợp gia đinh tôi có được đền bù về đất, hoa màu tài sản trên đất không và phải Gửi đơn đến cơ quan nào để được giải quyết.Xin trân trọng cám ơn.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Minh Gia chúng tôi, công ty xin được tư vấn về trường hợp này như sau:

Với trường hợp của bạn thì căn cứ vào Điều 69 Luật đất đai 2013 quy định về trinh tự, thủ tục thu hồi đất như sau:

Điều 69. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được quy định như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất.

Thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người có đất thu hồi, họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;

c) Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Đối chiếu với quy định của pháp luật thì những trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế thì trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất phải thực hiện thủ tục đo đạc, kiểm đếm tài sản. Trong trường hợp không có kiểm đếm tài sản để lên phương án bồi thường và gia đình đang sử dụng đất hợp pháp thì gia đình có quyền yêu cầu đền bù đối với phần tài sản này; gia đình có thể nộp đơn khiếu nại tới ban bồi thường giải phóng mặt bằng để nhận được giải quyết.

Hỏi tư vấn qua điện thoại