Lại Thị Nhật Lệ

Hủy quá trình đóng BHXH do công ty nợ bảo hiểm được không?

Các chế độ của bảo hiểm xã hội nhằm mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội cũng như bù đắp một phần thu nhập của người lao động bị giảm sút trong trường hợp người lao động buộc phải nghỉ việc do mang thai, ốm đau,…hay phải nghỉ việc do chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, trong một số trường hợp người sử dụng lao động cố tình không thực hiện trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội của mình dẫn đến việc quyền lợi của người lao động không được bảo đảm? Vậy khi đó người lao động cần lưu ý những vấn đề gì để đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Câu hỏi tư vấn:

Xin Luật sư tư vấn cho trường hợp sau. Em làm cho Công ty A ở Bắc Ninh hơn 3 năm và có tham gia đóng Bảo hiểm xã hội đầy đủ. Năm 2013 em chuyển sang công ty B ở Hưng Yên làm việc cho tới nay vẫn tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Sổ bảo hiểm tại công ty A em đã lấy về nhưng chưa được cơ quan BHXH chốt sổ (không có tờ rời) do công ty còn nợ tiền bảo hiểm. Việc nợ kéo dài đến hiện tại. Không muốn chờ đợi thêm em dự định xin hủy bỏ toàn bộ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở cty A để nối mới sổ sang công ty B. Trường hợp này có hướng nào giải quyết mong Luật sư tư vấn hồi đáp. Em trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn chúng tôi đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc chốt sổ bảo hiểm xã hội

Trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Bộ Luật Lao động 2019 thì trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động được xác định như sau:

"Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

...

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.”

Trong trường hợp này khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động với công ty A thì bên công ty phải có trách nhiệm chốt sổ BHXH, trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn. Nếu công ty đang nợ tiền bảo hiểm xã hội thì có thể yêu cầu công ty A tiến hành đóng đủ số tiền BHXH còn thiếu cho bạn. Sau đó cơ quan BHXH sẽ chốt sổ cho bạn. Trường hợp công ty vẫn không có khả năng đóng đủ thì cơ quan BHXH sẽ chốt sổ đến thời điểm bạn đã được đóng BHXH đầy đủ. Sau khi cơ quan BHXH thu hồi được số tiền công ty còn nợ thì sẽ xác nhận bổ sung trên sổ bảo hiểm xã hội của bạn.

Trong trường hợp công ty không có thiện chí giải quyết trách nhiệm chốt sổ, trả sổ hay thanh toán số tiền đang nợ bảo hiểm xã hội cho bạn thì bạn có quyền thực hiện khiếu nại lên Phòng Lao động Thương binh và xã hội nơi công ty có trụ sở để đảm bảo quyền lợi của mình.

Thứ hai, về căn cứ để hủy toàn bộ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty A

Theo quy định tại Khoản 5 Mục I Công văn 3663/BHXH-THU năm 2014 về hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến gộp sổ BHXH của người lao động có nhiều sổ, việc hủy sổ bảo hiểm xã hội được xác định như sau:

I. Các nguyên tắc xử lý liên quan đến gộp sổ BHXH:

“…

5. Trường hợp NLĐ cam kết không thừa nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN thì phải trình bày rõ trong Đơn đề nghị (mẫu D01-TS). Cán bộ xử lý nghiệp vụ khóa dữ liệu quá trình đóng BHXH, BHTN bằng phương án KB, KT và lập biên bản hủy sổ tại mục “Hủy có nhiều sổ”. Đơn đề nghị của NLĐ có phê duyệt của Ban Giám đốc BHXH quận, huyện hoặc Lãnh đạo phòng Thu BHXH Thành phố để thay thế cho sổ thu hồi. Trường hợp đặc biệt phải phục hồi lại quá trình đã khóa phương án KB, KT, thì chỉ được thực hiện khi có sự phê duyệt (nơi đã khóa dữ liệu trước đây) của Ban Giám đốc BHXH quận, huyện hoặc lãnh đạo phòng chức năng của Thành phố và đúng theo quy trình phục hồi số sổ đã hủy.

…”

Theo những thông tin mà bạn cung cấp thì bạn đã lấy lại sổ bảo hiểm xã hội tại công ty A ( chưa chốt sổ do công ty đang nợ bảo hiểm xã hội ) và cũng đã tham gia bảo hiểm xã hội tại đơn vị mới là công ty B nên bạn có thể hủy sổ trong trường hợp “hủy có nhiều sổ” theo Công văn 3663/BHXH-THU năm 2014. Để hủy quá trình tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn có thể liên hệ đến cơ quan bảo hiểm xã hội mà mình đã tham gia tại Công ty A và cam kết không thừa nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN trong đơn đề nghị (mẫu D01-TS). Khi đó cán bộ xử lý nghiệp vụ sẽ thực hiện khóa giữ liệu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà bạn đang muốn hủy.

Trân trọng!

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo