Cà Thị Phương

Hỏi về việc hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp

Luật sư tư vấn về trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được hưởng những quyền lợi gì? Cụ thể như sau:

 

Kính gửi công ty luật Minh Gia, Em muốn hỏi về việc hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp: Điều 19 nghị định 47/2014/ND-CP có quy định: ... a) Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng. Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng ... Vậy luật sư cho em hỏi là % diện tích đất này là tính trên tổng diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình hay là tính trên diện tích của thửa đất bị thu hồi ạ? Và có mức hỗ trợ nào cho % diện tích đất mà <30% không ạ?

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Thứ nhất, về % diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ này được tính trên tổng diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình hay là tính trên diện tích của thửa đất thu hồi: theo quy định tại Điểm a, khoản 3 Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP “Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng”

 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 37/2014/TT-BTNMT, thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì: “Diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP là diện tích đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng trong phạm vi xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi tại thời điểm có quyết định thu hồi đất”

 

Theo các quy định trên thì % diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống khi bị Nhà nước thu hồi sẽ được tính trên diện tích đất mà hộ gia đình đang sử dụng. Có nghĩa là % diện tích đất thu hồi = diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi : tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng x 100. 

 

Ví dụ: gia đình bạn đang sử dụng 2 thửa đất nông nghiệp có diện tích lần lượt là 150m2 và 200m2. Theo quyết định thu hồi đất, gia đình bạn bị thu hồi 120m2 đất. Khi đó, % diện tích đất bị thu hồi= 120:(150+200)x100.

 

Thứ hai, về mức hỗ trợ cho khi diện tích đất thu hồi <30%.

 

Trong trường hợp diện tích đất bị thu hồi <30% diện tích đất nông nghiệp  mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng thì hộ gia đình, cá nhân có thể được hỗ trợ khi “việc thu hồi đất ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người thu hồi đất thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quyết định biện pháp hỗ trợ khác quy định tại Điều 25 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP cho phù hợp”. (khoản 3 Điều 5 Thông tư 37/2014/TT-BTNMT)

 

Trường hợp này, không có mức hỗ trợ cụ thể mà tùy thuộc vào tình hình thực tế tại địa phương thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định đưa ra những biện pháp hỗ trợ cụ thể  đề bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng.
CV tư vấn: Trần Thị Thìn - Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh