Vũ Thanh Thủy

Mức bồi thường tai nạn lao động trong giờ làm việc là bao nhiêu?

Kính gửi luật sư: Tôi đang làm việc tại công ty có hợp đồng không xác định thời hạn. Vào tháng 08/2017 trong lúc đang làm việc theo quy định của công ty thì bị tai nạn lao động (có biên bản xác nhận của giám đốc công ty và cảnh sát giao thông tại hiện trường hoàn toàn không do lỗi của tôi) .

Sau khi cấp cứu và điều trị một thời gian, đến tháng 02/2018 được Hội đồng giám định y khoa kết luận suy giảm 79%. Tính đến thời điểm bị tai nạn thời gian đóng BHXH là 8 năm. Xin luật sư giải đáp giúp:  

1. Trong lúc đang điều trị và phục hồi chức năng (chưa có quyết định nghỉ việc), công ty không trả lương, chấm dứt không đóng BHXH, BHYT cho tôi. Vậy đúng hay sai? 

2. Công ty phải giải quyết chế độ, bồi thường bao nhiêu? Và trong thời gian bao lâu? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới Công ty Luật Minh Gia, với tình hình của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, Về vấn đề trả lương, đóng BHXH,BHYT:

Theo thông tin bạn cung cấp thì trong lúc làm việc bạn có bị tai nạn lao động mà không phải do lỗi của bạn và đã được hội đồng giám định y khoa kết luận bị suy giảm khả năng lao động 79%. Tuy nhiên, trong quá trình bạn đang điều trị tại bệnh viên thì phía công ty không trả lương và đóng BHXH cho bạn thì căn cứ Điều 38 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định:

>> Giải đáp vướng mắc về bồi thường tai nạn lao động, gọi: 1900.6169

Điều 38. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

"Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp;

2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:

a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;

b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;

c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế;

3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;"

Đối chiếu với quy định trên thì trường hợp bạn phải nghỉ việc thì phía bên người sử dụng lao động phải có trách nhiệm trả đủ tiền lương cho bạn trong thời gian bạn nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.”

Tóm lại, nếu như bạn không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên thì không phải đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, trường hợp này của bạn nghỉ điều trị tai nạn lao động và vẫn được hưởng lương.

Thứ hai, về vấn đề bồi thường khi bị tai nạn lao động:

Căn cứ theo khoản 4 Điều 38 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định:

4. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Do đó đối với trường hợp bạn suy giảm 79% khả năng lao động mà hoàn toàn không do lỗi của bạn thì công ty phải bồi thường cho bạn 29,1 tháng tiền lương theo quy định. Tiền lương để làm cơ sở thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp, tiền lương trả cho người lao động nghỉ việc do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Hotline: 1900 6169