LS Trần Khánh Thương

Hỏi về đối tượng được giao đất nông nghiệp

Theo quy định của Luật đất đai 2013 thì các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp có thể được Nhà nước giao đất nông nghiệp không thu tiền hoặc thuê đất trả tiền hàng năm hoặc trả tiền một lần. Vậy đối tượng được giao đất nông nghiệp gồm những ai? Điều kiện để được giao đất nông nghiệp được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Gia đình em có hộ khẩu và có mặt tại địa phương năm 1993 (năm chia ruộng đất), nhưng không được chia ruộng tại thời điểm đó. Nay địa phương có chủ trương dồn điền đổi thửa thì gia đình em có thể xin lại ruộng đất theo năm 1993 được không ạ? Em có hỏi các bác cán bộ thời đó các bác trả lời là sót nhưng thời điểm đó gia đình không có khiếu nại. Nay em muốn làm đơn khiếu nại xin lại có được không ạ? Em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, về thời hiệu khiếu nại:

Căn cứ quy định tại Điều 9 Luật Khiếu nại 2011 về thời hiệu khiếu nại: “Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính”.

Việc chia ruộng đất được thực hiện theo Nghị định 64/CP từ năm 1993, đến thời điểm hiện tại đã hết thời hiệu khiếu nại. Do vậy việc khiếu nại xin lại phần đất được phân chia từ năm 1993 sẽ không được giải quyết.

Thứ hai, về việc xin giao đất để sản xuất nông nghiệp:

Do không còn thời hạn khiếu nại về việc chia ruộng đất năm 1993, gia đình không có căn cứ để đòi lại ruộng nhưng có thể xin giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 52 Luật đất đai 2013 quy định căn cứ để giao đất như sau:

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, gia đình bạn có thể nộp đơn xin giao đất, cho thuê đất tại cơ quan có thẩm quyền (UBND cấp huyện) để được giao đất sử dụng vào mục đích nông nghiêp. Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND cấp huyện đã được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định giao đình bạn có được giao đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp hay không.