Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Điều kiện cấp giấy chứng nhận do trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Theo QĐ 299/TTg thửa đất số 10 do Ủy ban nhân dân huyện đứng tên trong sổ bộ địa chính, đến năm 1996 huyện Ủy đứng ra bán đấu giá tài sản trên đất, hộ ông A đã trúng đấu giá tài sản với số tiền 115 triệu đồng và ông A đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trước bạ đối với tài sản trên đất, thời gian trôi qua 19 năm.

Hỏi vậy nay hộ ông A muốn xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không?. Hiện tại UBND huyện yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu tục thu hồi phần đất trên để đưa ra bán đấu giá là có đúng không? Nhờ luật sư tư vấn giùm.

Trả lời tư vấn.

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty luật Minh Gia, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Điều 99 Luật đất đai năm 2013 quy định, trường hợp người sử dụng đất do được trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trường hợp hộ gia đình ông A trúng giá quyền sử dụng đất từ năm 1996, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai thì được quyền làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND cấp huyện hoặc phòng đăng ký đất đai thuộc phòng tài nguyên và môi trường để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp của bạn, UBND cấp huyện chỉ được thu hồi đất khi có 1 trong các căn cứ cho thấy người sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật đất đai được quy định cụ thể tại Điều 64 Luật đất đai năm 2013 như sau:

a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

d) Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

đ) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

e) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

g) Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành.

Theo đó, nếu người sử dụng đất không có hành vi vi phạm pháp luật thì việc UBND cấp huyện ra quyết định thu hồi đất để tiến hành bán đấu giá là không đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp này bạn có thể gửi đơn khiếu nại tại Chủ tịch UBNH cấp huyện để yêu cầu giải quyết, trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của UBND cấp huyện, bạn có thể gửi đơn đến UBND tỉnh hoặc khởi kiện ra Tòa án.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo