LS Vy Huyền

Hỏi đáp về chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Luật sư tư vấn về chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại nghị định 47/2014/NĐ-CP.

 

Gia đình chúng tôi khai hoang được 500m2 đất, thời điểm khai hoang trước năm 2004, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), chúng tôi sử dụng vào việc trồng lúa. Nay ở huyện có chính sách xây dựng đường đi qua khu đất đó của tôi gia đình tôi được bồi thường về đất nhưng không được hưởng chế độ về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi nhà nước thu hồi đất và hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề. Gia đình tôi có hỏi và được huyện trả lời do không thuộc đối tượng được giao đất theo luật đất đai năm 2013 (điểm a, khoản 1, điều 19, NĐ 47/2014/NĐ-CP). Tuy nhiên, tôi đã nghiên cứu văn bản thì thấy tại điểm c, khoản 1, điều 19, NĐ 47/2014/NĐ-CP có nêu: "Hộ gia đình, cá nhận thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định tại điểm a) khoản này, nhưng chưa được giao đất nông nghiệp và đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho, khai hoang theo quy định của pháp luật, được UBND cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó". Như vậy, hộ gia đình cá nhân phù hợp với điểm c) thì sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Luật sư cho tôi hỏi nội dung điểm c) được hiểu như thế nảo? Là đất phần đất bị thu hồi chưa được giao hay gia đình tôi chưa bao giờ được nhà nước giao đất nông nghiệp? và huyện làm như vậy có đúng không? Đất của tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ không? Cảm ơn luật sư!

 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi về công ty luật Minh Gia. Với yêu cầu trợ giúp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 

Chi tiết điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau:

 

Điều 19. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất

Việc hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất gồm các trường hợp sau:

a) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp khi thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; giao đất lâm nghiệp khi thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

c) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định tại Điểm a Khoản này nhưng chưa được giao đất nông nghiệp và đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho, khai hoang theo quy định của pháp luật, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó;

 

Theo đó hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện ở điểm c) bao gồm:

- hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp

- hộ gia đình và cá nhân thuộc đối  được giao đất làm muối để sử dụng ổn định lâu dài

- tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối được giao đất lâm nghiệp để sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

 

Phải thuộc một trong các trường hợp được giao theo Nghị định 64/CP, nghị định 85/1999/NĐ-CP, nghị định 02/CP, nghị định 163/19999/NĐ-CP và nghị định 181/2004/NĐ-CP. Trong đó Nghị định 64/CP quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo hạn mức, đối tượng được giao đất là nhân khẩu nông nghiệp đang thường trú tại địa phương. Nếu thuộc đối tượng được giao nhưng chưa được giao đất đồng thời đang sử dụng đất do khai hoang thì gia đình bạn sẽ được hỗ trợ sản xuất. 

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi đáp về chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng,

CV. Đoàn Quỳnh Thơ – công ty luật Minh Gia

 

 

Hotline: 1900 6169