Nguyễn Thu Trang

Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp có được bảo lưu?

Tôi tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 2 năm cho đến tháng 6/2015. Có giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng của BHXH tp. HCM. Tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng đến tháng 6/2015 là 2 năm. Sau đó tôi nghỉ việc có xác nhận của công ty và đến nay vẫn chưa làm hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội.

 Từ lúc nghỉ việc ở công ty cũ vào cuối tháng 8 năm 2015 đến nay là tháng 7/2016, tôi vẫn chưa có việc làm ổn định và vẫn chưa đóng thêm bất cứ khoản phí bảo hiểm xã hội hay thất nghiệp nào. Tôi muốn hỏi là khoản bảo hiểm thất nghiệp của tôi có được bảo lưu không? Thời gian để bảo lưu có giới hạn không? Giả sử có thể 2 năm, 3 năm hoặc lâu hơn nữa tôi mới có việc làm ổn định và tiếp tục đóng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm của tôi sẽ được cộng dồn vào 2 năm đã có phải không? (trong trường hợp sau khi có việc làm mới, tôi lại thất nghiệp, làm thủ tục xin trợ cấp thất nghiệp thì vẫn được hưởng 2 năm trước đó và thời gian tiếp theo tôi đóng?) Mong nhận được sự tư vấn từ quý luật sư. Xin trân trọng cảm ơn!

 

Trả lời tư vấn

Cảm ơn bạn đã gửi nội dung tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với những thắc mắc của bạn, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp: “Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

Theo quy định này thì thời gian để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

Vì vậy, thời gian 2 năm bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà chưa được hưởng sẽ được bảo lưu để cộng dồn cho lần hưởng tiếp theo. Thời gian bảo lưu không bị giới hạn.

 

Trận trọng!

 

CV: Nguyễn Thị Thủy – Công ty Luật Minh Gia

 

 

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí