Ls Phùng Gái

Quy định về bổ nhiệm, bãi nhiệm trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

Câu hỏi tư vấn: Tôi làm việc cho công ty có vốn đầu tư của nước ngoài (Nhật Bản) tại Việt Nam. Công ty và tôi có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn ở vị trí kế toán trưởng và có quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng vẫn còn hiệu lực.

 

Sau 9 tháng làm việc, công ty đột ngột ra "Quyết Định" bằng văn bản, nội dung "Bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng" của tôi, lý do là kế toán trưởng cũ sau thời gian điều trị bệnh đã quay trở lại làm việc. Quyết định đề ngày 26/7/2016 và có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2016. Trên Quyết định ghi rõ là "Bổ nhiệm Ông/ Bà....(không phải tôi) giữ chức vụ Kế toán trưởng, bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông/ Bà... (là tôi), Công việc của Ông/ Bà...(là tôi) sẽ theo sự phân công của Ông/ Bà....(là người vừa được bổ nhiệm)".

 

Vậy xin các Luật sư cho biêt: Công ty làm vậy có vi phạm luật lao động và các văn bản pháp luật liên quan không? Trách nhiệm của công ty là gì? Quyền lợi của tôi trong trường hợp này là gì? Tôi có thể khởi kiện Công ty được không?

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo thông tin cung cấp thì bạn có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với chức danh kế toán trưởng cho đơn vị nên về nguyên tắc bạn sẽ làm việc với chức danh đó, khi thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng thì sẽ phải căn cứ vào lý do chấm dứt..để giải quyết. 

 

Đối với việc xác định đơn vị áp dụng hình thức Bãi nhiệm với bạn có đúng hay không thì sẽ xem xét tới Bản điều lệ của đơn vị quy định và áp dụng hình thức Bãi nhiệm trong trường hợp nào, đối với những hành vi vi phạm nào. Vì theo quy định của pháp luật bản chất "bãi nhiệm" là một hình thức xử lý kỷ luật đối với người có các hành vi vi phạm và được thể hiện rõ trong điều lệ. Từ đó, lý do "kế toán trưởng cũ đi làm trở lại sau thời gian điều trị bệnh" mà đơn vị đưa ra không được xác định là một hành vi vi phạm được nên căn cứ ra quyết định bãi nhiệm của đơn vị là trái quy định của pháp luật nói chung và bản điều lệ đơn vị nói riệng.

 

Theo đó, trong trường hợp này để đảm bảo quyền lợi của mình vẫn được làm việc theo đúng như giao kết tại thời điểm xác lập hợp đồng (chức danh kế toán trưởng) và buộc đơn vị hủy quyết định đã ra thì bạn sẽ làm đơn khiếu nại chính quyết định "Bãi nhiệm" đó và gửi trực tiếp tới lãnh đạo đơn vị để yêu cầu được giải quyết thỏa đáng.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quy định về bổ nhiệm, bãi nhiệm trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV P.Gái - công ty Luật Minh Gia.

 

 

Gọi ngay