Tuấn Luật sư

Hưởng chế độ điều trị tại bệnh viện theo quy định thế nào?

Tôi đang bị bệnh thoái hóa đốt sống , trượt đốt sống L5 . Hiện tại tôi đang điều trị vật lý trị liệu tại bệnh viện 175. Tôi đang điều trị bảo hiểm. Tôi muốn hỏi thời gian tôi được điều trị tại bệnh viện là bao nhiêu ngày ngày trong trường hợp này, hiện tại tôi rất đau, tôi đã bị 10 năm rồi do hoàn cảnh bây giờ tôi mới điều trị. Cám ơn luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về hợp đồng lao đồng:

Theo điều 38 Luật lao động 2012 về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động có quy định:

"b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục".

Nếu trường hợp của bạn thuộc 1 trong các trường hợp quy định trong điểm này thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Việc chấm dứt này phù hợp với quy định của pháp luật và người sử dụng lao động sẽ chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho bạn. Trong trường hợp doanh nghiệp chưa đóng bảo hiểm thất nghiệp cho bạn thì bạn được hưởng trợ cấp thôi việc.

Nếu trường hợp của bạn không thuộc các trường hợp quy đinh tại điểm này thì người sử dụng lao động không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn và bạn sẽ tiếp tục lao động bình thường khi sức khỏe được phục hồi. 

Thứ hai, về chế độ bảo hiểm:

Theo quy định tại điều 23 Luật bảo hiểm xã hội 2006 có quy định:

"1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng ba mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; bốn mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; sáu mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng bốn mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; năm mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; bảy mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên.

2. Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

a) Tối đa không quá một trăm tám mươi ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

b) Hết thời hạn một trăm tám mươi ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn.

3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này tuỳ thuộc vào thời gian điều trị tại cơ sở y tế thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân".

Việc bạn nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 hay khoản 2 điều này thì phải có sự xác nhận của cơ sở y tế hợp pháp tại nơi bạn khám chữa bệnh đối với tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn. Đó sẽ là cơ sở để cơ quan bảo hiểm xác định thời gian chi trả các chế độ điều trị cho bạn trong thời gian bạn nghỉ việc.

Trân trọng!

Luật gia: Việt Dũng - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí