Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Đảm bảo quyền lợi cho viên chức khi đơn vị ký kết sai loại hợp đồng làm việc?

  • 12/07/2016
  • Phùng Gái
  • Câu hỏi tư vấn: Tôi đại diện cho 33 người để liên hệ xin tư vấn. Hiện nay chúng tôi đang công tác tại trường CĐ A, năm 2011 chúng tôi được tuyển dụng vào trường với hợp đồng 6 tháng thử việc, qua 6 tháng tôi được nhà trường cho ký tiếp hợp đồng 6 tháng tiếp, sau 6 tháng tôi lại ký hợp đồng 1 năm,

   

   Sau 1 năm chúng tôi lại phải ký hợp đồng 1 năm nữa cho đến năm 2014 chúng tôi được nhà trường cho ký hợp đồng không xác định thời hạn cho đến tháng 3 năm 2016 chúng tôi được nhận thông báo lên ký lại hợp đồng với thời hạn 1 tháng với lý do nhà trường tuyển dụng sai quy định và yêu cầu ký lại để sắp xếp việc làm cho phù hợp, hết tháng 30/4/2016 hợp đồng 1 tháng đã hết và chúng tôi nhận được thông báo 13 người sẽ cắt hợp đồng vì không bố trí được việc, còn 20 người ký tiếp tháng 1 tới 30/6/2016 cũng sẽ cắt.  trong thời gian làm việc tại trường chúng tôi không làm sai quy định của trường không vi phạm kỷ luật.

   

  Vậy tôi muốn hỏi: Nhà trường ký hợp đồng như vậy đối với chúng tôi theo luật lao động thì đúng hay sai? Chúng tôi cần làm đơn khiếu lại lên cơ quan tổ chức nào thì được giải quyết? Rất mong luật sư tư vấn giúp.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đảm bảo quyền lợi cho viên chức khi đơn vị ký kết sai loại hợp đồng làm việc?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng cảm ơn

   

  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

   

  Theo quy định tại Luật viên chức 2010.

   

  Điều 27. Chế độ tập sự

   

  1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

   

  2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

  ...

   

  Theo đó, việc đơn vị công tác chị quy định về thời gian tập sự 6 tháng là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, đối với những loại hợp đồng sau thì đơn vị đã làm trái với quy định của pháp luật về việc ký kết sai loại hợp đồng làm việc. Do vậy, bạn và những viên chức còn lại có quyền khiếu nại lên ban lãnh đạo đơn vị để giải quyết, trường hợp không được giải quyết thì bạn làm đơn khiếu nại nên cấp trên trực tiếp quản lý đơn vị để yêu cầu được lên phương án xử lý, giải quyết và bồi thường.

   

  Thứ hai, đối với việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của đơn vị

   

  Thông tin bạn đưa ra đơn vị lấy lý do tuyển dụng sai và không bố trí được công việc để chấm dứt hợp đồng làm việc là không có căn cứ, vì không thuộc các điều kiện được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo Điều 29 luật này. Cụ thể:

   

  Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

   

  1. Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

   

  a) Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ;

   

  b) Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 57 của Luật này;

   

  c) Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

   

  d) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn;

   

  đ) Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

   

  2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Đối với viên chức do cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tuyển dụng, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

   

  3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

   

  a) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn, đang điều trị bệnh nghề nghiệp theo quyết định của cơ sở chữa bệnh, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

   

  b) Viên chức đang nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cho phép;

   

  c) Viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động.

   

  Điều 30. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng làm việc

   

  Tranh chấp liên quan đến việc ký kết, thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc được giải quyết theo quy định của pháp luật về lao động.

   

  Như vậy, trường hợp công ty là đơn phương trái quy định của pháp luật. Do đó, để đảm bảo quyền lợi và giải quyết tranh chấp liên quan tới hợp đồng thì quyền lợi của viên chức sẽ được áp dụng theo quy định pháp luật về lao động. Cụ thể, Điều 42 Bộ luật lao động khi đơn phương trái pháp luật đơn vị sẽ phải bồi thường:

   

  Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

   

  1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

   

  2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

   

  3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

   

  4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

   

  5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

   

  Tóm lại, do lỗi ký kết sai hợp đồng với viên chức thì đơn vị có trách nhiệm ký kết lại hợp đồng và bồi thường nếu trong thời gian đó gây thiệt hại  cho viên chức. Trường hợp, không muốn duy trì quan hệ làm việc mà muốn đơn phương trái quy định thì phải bồi thường theo quy định Bộ luật lao động cho những viên chức đó.

   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đảm bảo quyền lợi cho viên chức khi đơn vị ký kết sai loại hợp đồng làm việc?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!

  CV P.Gái- Công ty Luật Minh Gia.

    Hotline: 1900.6169