Trần Phương Hà

Đã từng công tác đúng ngành hiện trúng tuyển viên chức thì có được miễn tập sự?

Luật sư tư vấn trường hợp đã giảng dạy theo hợp đồng lao động trong thời gian 5 năm và có đóng bảo hiểm xã hội thì khi trúng tuyển có được miễn chế độ tập sự hay không? Nội dung tư vấn như sau

Nội dung câu hỏi: Xin chào Luật Minh Gia! Cho e hỏi về vấn đề tập sự đối với viên chức. Từ năm 2011 đến năm 2016 e giảng dạy tại 1 trường cao đẳng với hợp đồng không xác định thời hạn và có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ từ năm 2011 đến hết tháng 6 năm 2016, hết năm 2016 thì e nghỉ dạy tại trường, đến năm 2018 e thi tuyển viên chức và đậu vào một trường tại tỉnh khác với đúng với chuyên môn e giảng dạy tại trường cũ. Như vậy Luật Minh Gia cho e hỏi là khi e tiếp nhận công tác mới e có cần phải tập sự không vậy, cơ quan bảo e là do thi tuyển mới nên hoàn toàn phải tập sự, họ trả lời như vậy có đúng không vậy Luật Minh Gia, mong Luật Minh Gia giải đáp phản hồi giúp e, e cảm ơn Luật Minh Gia !

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi tư vấn như sau

Theo quy định tại Điều 27 Luật viên chức 2010 thì người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự như sau

"Điều 27. Chế độ tập sự

1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự"

Tuy nhiên, trường hợp người trúng tuyển viên chức đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội trong ngành cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên thì có thể được xem xét miễn thực hiện chế độ tập sự theo quy định tại Điều 10 Thông tư 15/2012/TT- BNV

"Điều 10. Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự 

 

1. Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau: 

 

a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên; 

 

b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng. 

 

2. Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự. "

Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn đã công tác giảng dạy tại một trường cao đẳng theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ năm 2011 đến năm 2016. Trong thời gian công tác, có đóng bảo hiểm xã hội. Do vậy, hiện nay bạn trúng tuyển viên chức vào ngành trước đây bạn từng làm việc thì bạn có thể được miễn chế độ tập sự. Bạn có thể đề nghị với cơ quan tuyển dụng bạn xem xét việc miễn chế độ tập sự cho bạn

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Lao động - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169