Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì có được nhận lương hưu theo quy định của Luật BHXH 2014 không?

  • 21/02/2019
  • Vũ Thị Thảo
  • Mẹ em là công nhân lao động đến hết tháng 12/2015 mẹ em tham gia BHXH được 16 năm, vậy theo luật BHXH số 58/2014/QH13 thì lao động nữ đủ 55 tuổi mới được nhận lương hưu, vậy nếu như mẹ em muốn hưởng lương hưu nhưng chưa tới tuổi thì có được không ạ?


  Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:
   
  Điều kiện nhận lương hưu hàng tháng theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

  “ Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

  b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.
  …”

  Mẹ bạn là công nhân viên lao động đến hết tháng 12/2015,  mẹ bạn tham gia BHXH được 16 năm. Như vậy, người lao động được hưởng lương hưu hàng tháng khi đáp ứng đủ điều kiện của pháp luật. Mẹ của bạn không đáp ứng đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì mẹ bạn không được nhận lương hưu.

  Năm 2016, mẹ bạn muốn hưởng chế độ BHXH thì có thể nhận bảo hiểm xã hội một lần theo Nghị quyết số 03/2015/QH13 có hiệu lực vào ngày 01/01/2016 quy định: Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

  Trân trọng
  C.V Trần Thị Thúy Hiên - Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn