Luật sư Trần Khánh Thương

Có phải ghi tên cả vợ và chồng trên giấy CNQSDĐ được tặng cho riêng?

Luật sư cho tôi hỏi trường hợp: Mẹ đẻ tôi, cho cá nhân tôi một mảnh đất, nay tôi làm thủ tục xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng cơ quan tài nguyên môi trường yêu cầu hồ sơ kê khai cả vợ tôi, để ghi cả tên tôi và tên vợ tôi vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như vậy có đúng không? Vì mảnh đất trên mẹ tôi chỉ cho một mình tôi mà thôi. Rất mong được tư vấn, xin cám ơn.

Có phải ghi tên cả vợ và chồng trên giấy CNQSDĐ được tặng cho riêng?

Ghi tên cả vợ và chồng trên giấy CNQSDĐ được tặng cho riêng?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng và đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản chung như sau:
 
“Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”…
 
“Điều 34. Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung

1. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.”…
 
Theo quy định của pháp luật, bên cơ quan tài nguyên và môi trường yêu cầu anh kê khai tên vợ để ghi vài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hoàn toàn có căn cứ vì đây là bất động sản hành thành trong thời kỳ hôn nhận (trừ trường hợp được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng).
 
Theo thông tin mà anh cung cấp thì đây là tài sản anh được mẹ tặng cho riêng nên đây được xác định là tài sản riêng của anh.
 
Tuy nhiên, để chứng minh đây là tài sản được tặng cho riêng thì anh phải cung cấp cho cơ quan tài nguyên môi trường hợp đồng tặng cho giữa mạ anh và anh. Trong đó quy định rõ diện tích đất trên được tặng cho riêng một mình anh, có công chứng chứng thực. Văn bản trên có giá trị chứng minh đây là tài sản được tặng cho riêng. Khi đó, cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ cho anh đứng tên mà không cần ghi tên người vợ.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí