Luật sư Trần Khánh Thương

Có phải chu cấp cho con riêng của vợ khi ly hôn không?

Kính gửi Luật Minh Gia! Tôi xin được Luật Minh Gia tư vấn về luật hôn nhân gia đình như sau ạ: Tôi và vợ cũ của tôi tiến hành thủ tục ly hôn năm 2013 và đã được tòa án giải quyết cho ly hôn bằng quyết định. Trong bản án đó tôi có nghĩa vụ chu cấp cho 2 con là: 750.000đx2=1,5tr đồng/ tháng (Trong đó có 1 con là con chung, còn 1 con là con riêng của vợ tôi)

Hiện nay vì điều kiện kinh tế khó khăn (tôi đã lập gia đình mới) Mức chu cấp tôi không thể đáp ứng được cho cả 2 con (bao gồm cả con riêng của vợ cũ của tôi). Hiện nay vợ cũ của tôi liên tục gây áp lực với bản thân tôi và gia đình tôi và kiện tôi ra tòa án về nghĩa vụ chu cấp. Vì vậy tôi muốn thay đổi nghĩa vụ về chu cấp của tôi, tôi chỉ chấp nhận đáp ứng chu cấp cho con ruột của tôi mà thôi.

Kính mong Luật Minh Gia tư vấn cho tôi về thủ tục pháp lý để tôi có thể thay đổi và đảm bảo nghĩa vụ của tôi đối với con ruột của mình. Trân trọng cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơ anh đã gửi đề nghị tư vấn đến công ty chúng tôi, trường hợp của anh, chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật hôn nhân gia đình 2014, khi cha, mẹ không trược tiếp sống chung với con thì có nghĩa vụ cấp dưỡng để nuôi con.

Điều 110. Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con

Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.
 
Theo quy định trên thì nghĩa vụ này phát sinh giữa cha, mẹ với con. Con cái trong trường hợp này được xác định trên cơ sở huyết thống (con đẻ) hoặc quan hệ pháp lý (con nuôi). Như vậy, nếu trong thực tế, anh không nhận con riêng của vợ làm con nuôi của mình thì anh không có nghĩa vụ cấp dưỡng đối với con riêng của vợ khi ly hôn.
 
Về mức cấp dưỡng và việc thay đổi mức cấp dưỡng, Điều 116, Điều 117 LUật HNGĐ quy định:

Điều 116. Mức cấp dưỡng

1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Điều 117. Phương thức cấp dưỡng

Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.

Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Như vậy, anh có thể thoả thuận về thay đổi mức cấp dưỡng, nêu không thoả thuận được, anh có thể làm đơn ra Toà án yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng hoặc tạm ngừng cấp dưỡng.

Gọi ngay