Tuấn Luật sư

Tư vấn về tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín-điện thoại-điện tín của người khác

Xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác là hành vi chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và vi tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm


Điều 125 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác

* Dấu hiệu pháp lý


- Chủ thể: Tội phạm này xâm phạm vào quyền được đảm bảo bí mật, an toàn thư tín, điện thoại, điện tín, telex,fax hoặc các văn bản truyền bằng phương tiễn viễn thông hoặc máy tính.


- Khách quan: hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín…Bao gồm mọi hành vi nhằm mục đích biết được nội dung giữ kín của thư, điện báo…Các hành vi được thực hiện cụ thể như sau:


+ Hành vi chiếm đoạt thư tín, điện thoại, điện tín, telex, fax hoặc các văn bản truyền bằng phương tiễn viễn thông hoặc máy tính bằng các thủ đoạn khác nhau: lén lút bí mật, lừa dối, dùng vũ lực, đe dọa… dể lấy thư tín, điện tín của nguười khác.


+ Các hành vi khác xâm phạm bí mật an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác: Tự tiện bóc thư, nghe trộm điện thoại…


- Chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp


- Chủ thể: Tội phạm này được thực hiện bởi bất kỳ người nào có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi do luật hình sự định.

* Hình phạt:


1. Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ một năm đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm:


A) Có tổ chức;


B) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;


C) Phạm tội nhiều lần;


D) Gây hậu quả nghiêm trọng;


Đ) Tái phạm.


3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

Trân trọng!
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169