Tuấn Luật sư

Tư vấn về án treo

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù giam có điều kiện, có nghĩa là người bị kết án phải chịu 1 thời gian thử thách và phải thực hiện nghiệm vụ thử thách theo quy định của pháp luật. Nếu vi phạm nghiệm vụ thử thách trong thời gian thử tách sẽ phải gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi theo quy định của pháp luật.

1. Căn cứ để hưởng án treo


- Mức phạt tù không quá 3 năm (không kể tội pham gì, bao gồm cả trường hợp phạm nhiều tội)


- Nhân thân người phạm tội: chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ công dân, chưa có tiền án, tiền sự.


- Có nhiều tình tiết giảm nhẹ (2 trở lên) có ít nhất 1 tình tiết giảm nhẹ quy định tại Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự.


- Người phạm tội có khả năng hoàn lương, không có khả năng tái phạm

2. Thời gian thử thách của án treo


* Định nghĩa:  Là khoảng thời gian đủ để người bị án tự khẳng định về sự cải tạo, giáo dục của mình (từ 1 đến 5 năm). Thời gian thử thách tính từ ngày cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục người bị án nhận được quyết định thi hành bản án và trích lục bản án.


Lưu ý: Theo Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP, thời gian thử thách của án treo tính từ ngày tòa án tuyên bản án cho hưởng án treo


* Tính thời gian thử thách:


- Nếu bị cáo không bị tạm giam: TGTT (thời gian thử thách)  = Hình phạt tù x 2  (1 năm =< TGTT =< 5 năm)


- Nếu bị cáo bị tạm giam: TGTT = (Hình phạt tù – Tạm giam) x 2


Lưu ý: Có thể rút ngắn TGTT nếu chấp hành được ½ TGTT, có nhiều tiến bộ, có sự đề nghị, mỗi lần rút ngắn không quá 12 tháng.


* Thẩm quyền thi hành:


- Tòa án giao cho cơ quan, tổ chức chủ quan giám sát, giáo dục người phạm tội là cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước; người được học tập tại các cơ sở giáo dục đào tạo; người làm việc trong các tổ chức


- Tòa án giao cho đơn vị quân đội từ cấp đại đội hoặc tương đượng trở lên, nếu người phạm tội là quân nhân tại ngũ


- Tòa án giao cho chính quyền địa phương (Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn) nếu người phạm tội không thuộc các trường hợp trên.


* Hậu quả pháp lý của việc vi phạm điều kiện thử thách của án treo:


- Nếu phạm tội mới trong thời gian thử thách thì tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm mới, tổng hợp với hình phạt mà bị cáo được hưởng án treo thành hình phạt chung


- Nếu tội bị đưa ra xét xử là tội đã phạm trước khi có bản án cho hưởng án treo, mà người phạm tội không vi phạm điều kiện thử thách của án treo, thì có thể xử lý theo 1 trong 2 cách sau:


+ Cho hưởng án treo tiếp nếu tổng hợp hình phạt chung =< 3 năm, sau đó tuyên hình phạt chung và thời gian thử thách chung


+ Không cho hưởng án treo, thì quyết định hình phạt về tội phạm mới và cho thi hành bản án song song với thời gian thử thách án treo.
 

Trân trọng!

Chuyên viên Đinh Lụa - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí