LS Xuân Thuận

Hồ sơ sang tên sổ đỏ và cấp sổ đỏ lần đầu

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nội dung câu hỏi cần tư vấn:

 

Bà nội tôi có 4 người con (một chú đã mất năm 2014) và bà mất năm 1995 không để lại di chúc cho các con cháu. Mảnh đất do ông bà tôi để lại đến nay không có ai khác tranh chấp và các con đã xây dựng nhà ở rất lâu, địa chính xã cũng đã đến đo đạc và các con cũng đã thực hiện đầy đủ các khoản phí phải nộp hằng năm. Gia đình chú út có xây dựng nhà ở và sử dụng 1/2 diện tích đất trên từ thời gian rất lâu (đều đã được các anh em đồng ý), và năm nay đã được cấp sổ hồng trên số diện tích đó (thủ tục xin làm sổ đỏ cách đây 2 năm trước, năm nay mới được cấp).

 

Nay còn lại 1/2 diện tích đất, các anh em cũng đã thống nhất chia cho bố và cô mỗi người một nữa. Bây giờ tôi muốn đăng ký quyền sử dụng đất cho bố và cô của tôi, thì thủ tục sẽ gồm những loại giấy tờ gì, mong Luật Minh Gia tư vấn và có thể đính kèm cho tôi biểu mẫu văn bản đó.

 

Xin chân thành cảm ơn.

 

PS: Phần này tôi xin chia sẻ riêng: Chúng tôi có nhờ địa chính xã làm thủ tục nhưng địa chính gây khó khăn và đến nay đã 1 năm từ khi nộp giấy tờ cho địa chính mà chưa có câu trả lời thỏa đáng và không hướng dẫn tôi các thủ tục giấy tờ hợp pháp. Tôi có ra Phòng TNMT huyện để tư vấn thì các anh lại bảo về xã để làm thủ tục bao gồm:

- Văn bản phân chia thừa kế

- Sổ mục kê

- Sổ địa chính

- Phiếu ý kiến của khu dân cư

 

Tuy nhiên địa chính xã không cung cấp cho tôi và hẹn nhiều lần nhưng tôi chưa xin được sổ mục kê, sổ địa chính.

 

Cho nên tôi rất mong Luật Minh Gia tư vấn các thủ tục đề tôi có thể từng bước làm giấy tờ đăng ký sử dụng đất.

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, trường hợp của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

 

Hồ sơ trong trường hợp của anh/chị sẽ còn tùy thuộc vào phần đất mà gia đình đang muốn để đứng tên bố và cô đã từng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa.

 

I. Trường hợp 1: Phần đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định: "Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng gồm có:

 

a) Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

 

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

 

c) Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;


d) Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất".

 

Theo đó trường hợp này không cần đến sổ mục kê và sổ địa chính. Nếu anh/chị thuộc trường hợp này mà Phòng Tài nguyên Môi trường yêu cầu các giấy tờ trên thì anh/chị có quyền yêu cầu Phòng Tài nguyên Môi trường cung cấp căn cứ pháp lý.

 

II. Trường hợp 2: Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

 

Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định: "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:


a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

 

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

 

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

 

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

 

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

 

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ".

 

Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định: "Các giấy tờ khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai có tên người sử dụng đất, bao gồm:

 

1. Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.

 

2. Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm:

 

a) Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp;

 

b) Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;

 

c) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này.

 

3. Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 

4. Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có).

 

5. Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép.

 

6. Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7 năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.

 

7. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật".

 

Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định: 

 

"Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu gồm có:

 

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;

 

b) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

 

c) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

 

d) Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo Mẫu số 08/ĐK;

 

đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có)".

 

Theo đó, nếu anh/chị thuộc trường hợp phải có sổ mục kê, sổ địa chính mà UBND xã không tạo điều kiện thì anh/chị có thể yêu cầu UBND xã trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hồ sơ sang tên sổ đỏ và cấp sổ đỏ lần đầu. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

Luật gia Nguyễn Thúy Hạnh - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo