Tư vấn Luật Hình sự

Chuyên mục Tư vấn pháp luật Hình sự bao gồm các nội dung về Dịch vụ pháp lý, dịch vụ tố tụng Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực hình sự, nội dung luật sư trả lời tư vấn về Hình sự, Kiến thức pháp luật hình sự.
 
Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Bộ luật hình sự 2015

Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Bộ luật hình sự 2015

Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội cưỡng dâm theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội cưỡng dâm theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội cưỡng dâm được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Bộ luật hình sự 2015

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Bộ luật hình sự 2015

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội hiếp dâm theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội hiếp dâm theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội hiếp dâm được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Bộ luật hình sự 2015

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Bộ luật hình sự 2015

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

"Xóc đĩa hộ" có cấu thành nên tội đánh bạc không?

"Xóc đĩa hộ" có cấu thành nên tội đánh bạc không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Em có người thân đi xem xóc đĩa, không mang theo tiền, không đồ trang sức, chỉ có chiếc iphone 6 plus. Trong thời gian đó thì người xóc cái có việc nên nhờ người này sóc hộ thì bị công an bắt. Trong đó có 21 người số tiền trên chiếu dưới 50triệu, vậy người này sẽ bị xử như thế nào?

Chi tiết >>

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác theo Bộ luật hình sự 2015

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác theo Bộ luật hình sự 2015

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội giết người theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội giết người theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội giết người được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Các tội xâm phạm an ninh quốc gia theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Các tội xâm phạm an ninh quốc gia theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Các tội xâm phạm an ninh quốc gia được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Giảm mức hình phạt đã tuyên, tha tù trước hạn và xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Giảm mức hình phạt đã tuyên, tha tù trước hạn và xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Giảm mức hình phạt đã tuyên, tha tù trước hạn và xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội xử lý thế nào?

Người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội xử lý thế nào?

Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Xác định thời gian điều tra trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Xác định thời gian điều tra trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Luật sư tư vấn về trường hợp bị bắt về hành vi nhận chở vũ khí quân dụng trái phép sẽ xác định thời gian điều tra như thế nào? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Người dưới 18 tuổi phạm tội xử lý thế nào?

Người dưới 18 tuổi phạm tội xử lý thế nào?

Áp dụng Bộ luật hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Pháp nhân thương mại phạm tội được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Xóa án tích theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Xóa án tích theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Xóa án tích được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Hoãn chấp hành và tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù?

Hoãn chấp hành và tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù?

Hoãn chấp hành và tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Tha tù trước thời hạn có điều kiện được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Án treo theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Án treo theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Án treo được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1