Tư vấn Luật Hình sự

Chuyên mục Tư vấn pháp luật Hình sự bao gồm các nội dung về Dịch vụ pháp lý, dịch vụ tố tụng Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực hình sự, nội dung luật sư trả lời tư vấn về Hình sự, Kiến thức pháp luật hình sự.
 
Chi phí tố tụng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Chi phí tố tụng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Chi phí tố tụng được quy định cụ thể tại Điều 135, điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Phong tỏa tài khoản theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Phong tỏa tài khoản theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Phong tỏa tài khoản là biện pháp cưỡng chế được quy định cụ thể tại Điều 129 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Kê biên tài sản theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Kê biên tài sản theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Kê biên tài sản là biện pháp cưỡng chế được quy định cụ thể tại Điều 128 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Áp giải, dẫn giải theo quy định tại Bộ luật tố tụng HS 2015

Áp giải, dẫn giải theo quy định tại Bộ luật tố tụng HS 2015

Áp giải, dẫn giải là biện pháp cưỡng chế được quy định cụ thể tại Điều 127 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Đặt tiền để bảo đảm được quy định cụ thể tại Điều 122 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Tạm giam theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Tạm giam theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Tạm giam được quy định cụ thể tại Điều 119, điều 120 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Tạm giữ, thời hạn tạm giữ theo quy định tại Bộ luật TTHS 2015

Tạm giữ, thời hạn tạm giữ theo quy định tại Bộ luật TTHS 2015

Tạm giữ, thời hạn tạm giữ được quy định cụ thể tại Điều 117, điều 118 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Bắt bị can, bị cáo để tạm giam theo Bộ luật TTHS 2015

Bắt bị can, bị cáo để tạm giam theo Bộ luật TTHS 2015

Bắt bị can, bị cáo để tạm giam được quy định cụ thể tại Điều 113 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp được quy định cụ thể tại Điều 110 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Trường hợp gia đình bị hại viết giấy bãi nại và không khởi kiện thì có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Trường hợp gia đình bị hại viết giấy bãi nại và không khởi kiện thì có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Vào lúc 5h30 sáng khi đang tham gia lưu thông trên đường , qua ngã 3 có đường dốc 5% ,cong cua ,thời tiết lúc đó chưa được sáng tỏ cho lắm .Lúc này có 1 chiếc xe khách 45 giường nằm đi hướng ngược chiều (đi dưới dốc đi lên ) làm lóa mắt bất ngờ có 1 chiếc moto đi sau đuôi xe khách với tốc độ nhanh lấn đường xe tôi,do trời tối và sự viêc bất ngờ do không làm chủ tốc độ (tốc độ đo được là 57 km/giờ ) nên đã gây hậu quả làm người xe máy bị chấn thương sọ não ,chân gãy 3 khúc phải nhập viện 1 tuần s

Chi tiết >>

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự được quy định cụ thể tại Điều 84 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký bào chữa theo quy định tại Bộ luật TTHS 2015

Thủ tục đăng ký bào chữa theo quy định tại Bộ luật TTHS 2015

Thủ tục đăng ký bào chữa được quy định cụ thể tại Điều 78 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Người bào chữa theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Người bào chữa theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Người bào chữa được quy định cụ thể tại Điều 72 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Hỏi về hình phạt tội cướp giật tài sản

Hỏi về hình phạt tội cướp giật tài sản

Tôi có một người bạn sinh năm 1984 . Có hành vi cướp giật tài sản của một ngừoi phụ nữ trong khi điều khiển xe máy. Trong ví nạn nhân có hơn 300 nghìn đồng. Nhưng đã bị người dân tri hô và bắt được

Chi tiết >>

Người chứng kiến theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Người chứng kiến theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Người chứng kiến được quy định cụ thể tại Điều 67 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Người làm chứng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Người làm chứng theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

Người làm chứng được quy định cụ thể tại Điều 66 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Bị hại theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bị hại theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bị hại được quy định cụ thể tại Điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Bị cáo theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bị cáo theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bị cáo được quy định cụ thể tại Điều 61 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Bị can theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bị can theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bị can được quy định cụ thể tại Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Người bị tạm giữ theo quy định tại Bộ luật TTHS 2015

Người bị tạm giữ theo quy định tại Bộ luật TTHS 2015

Người bị tạm giữ được quy định cụ thể tại Điều 59 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1