Tư vấn Luật Hình sự

Chuyên mục Tư vấn pháp luật Hình sự bao gồm các nội dung về Dịch vụ pháp lý, dịch vụ tố tụng Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực hình sự, nội dung luật sư trả lời tư vấn về Hình sự, Kiến thức pháp luật hình sự.
 
Quy định về Tội chống người thi hành công vụ

Quy định về Tội chống người thi hành công vụ

Tội chống người thi hành công vụ được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn tội chế tạo-tàng trữ-vận chuyển-sử dụng-mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Tư vấn tội chế tạo-tàng trữ-vận chuyển-sử dụng-mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Quy định về Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định cụ thể về định nghĩa, nội dung thời hiệu và các quy định khác liên quan đến Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Thời hiệu thi hành bản án hình sự

Quy định về Thời hiệu thi hành bản án hình sự

Thời hiệu thi hành bản án hình sự được quy định cụ thể về định nghĩa, nội dung thời hiệu và các quy định khác liên quan đến thời hiệu thi hành bản án hình sự, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự được quy định tại điều 12 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009, nội dung và quy định cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về tội lây truyền HIV cho người khác

Quy định về tội lây truyền HIV cho người khác

Tội lây truyền HIV cho người khác và cố ý truyền HIV cho người khác được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi lây truyền HIV cho người khác, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Tội giết người

Quy định về Tội giết người

Tội giết người được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi giết người, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Miễn trách nhiệm hình sự

Quy định về Miễn trách nhiệm hình sự

Miễn trách nhiệm hình sự được quy định cụ thể về các trường hợp, điều kiện miễn trách nhiệm và các quy định khác liên quan đến Miễn trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về các tội trong hoạt động chứng khoán

Quy định về các tội trong hoạt động chứng khoán

Các tội trong hoạt động chứng khoán được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi vi phạm trong hoạt động chứng khoán, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về tội giao cấu với trẻ em - tội dâm ô với trẻ em

Quy định về tội giao cấu với trẻ em - tội dâm ô với trẻ em

Tội giao cấu với trẻ em và tội dâm ô với trẻ em được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi giao cấu với trẻ em, tội dâm ô với trẻ em, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quy định về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Tội trộm cắp tài sản

Quy định về Tội trộm cắp tài sản

Tội trộm cắp tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản

Quy định về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản

Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về tội cướp giật tài sản

Quy định về tội cướp giật tài sản

Tội cướp giật tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi cướp giật tài sản, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về tội cưỡng đoạt tài sản

Quy định về tội cưỡng đoạt tài sản

Tội cưỡng đoạt tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Hiếp dâm trẻ em và quy định về tội hiếp dâm trẻ em

Hiếp dâm trẻ em và quy định về tội hiếp dâm trẻ em

Luật sư Tư vấn thắc mắc quy định về Tội hiếp dâm trẻ em được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến tội hiếp dâm trẻ em, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Xâm phạm bí mật thư tín - điện thoại của người khác bị xử lý thế nào?

Xâm phạm bí mật thư tín - điện thoại của người khác bị xử lý thế nào?

Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật

Tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật

Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật được quy định về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các vấn đề khác liên quan đến hành vi Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, cụ thể như sau.

Chi tiết >>

Làm nhục người khác và quy định về tội làm nhục người khác

Làm nhục người khác và quy định về tội làm nhục người khác

Làm nhục người khác được quy định về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các vấn đề khác liên quan đến hành vi làm nhục người khác, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1