LS Nguyễn Thùy Dương

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên của vợ hoặc chồng là tài sản chung không?

Luật sư cho hỏi: Mảnh đất được mua trong thời kì hôn nhân nhưng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chồng là tài sản chung hay tài sản riêng? cụ thể trường hợp của tôi muốn hỏi như sau:

Tôi và chồng kết hôn năm 2012, đến năm 2014 thì vợ chồng tôi có mua 1 mảnh đất, nhưng trên sổ đó chỉ đứng tên 1 mình chồng tôi. Tại thời điểm đó vợ chồng tôi có vay của ngân hàng 1 khoản tiền và thế chấp sổ đỏ đó. Trong hợp đồng cho vay tín dụng của ngân hàng thì có cả tên 2 vợ chồng tôi và ghi rõ mục đích cho vay là "tài trợ tiền mua bất động sản". Đến tháng 6 này thì vợ chồng tôi trả hết được nợ ngân hàng. Nhưng tại thời điểm này vợ chồng tôi đang làm thủ tục ly hôn. Vậy thì cho tôi hỏi là tại thời điểm này nếu vợ chồng tôi ly hôn thì mảnh đất đó có được coi là tài sản chung hay không? Và nếu vợ chồng tôi ly hôn sau thời điểm trả hết nợ ngân hàng thì liệu hợp đồng cho vay tín dụng mà vợ chồng tôi vay có thể chứng minh mảnh đất đó là tài sản chung hay không? 

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo quy định tại Luật hôn nhân và gia đình 2014:

 

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

 

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

 

Như vậy, mảnh đất trên là tài sản hợp pháp được cả 2 vợ chồng tạo lập trong thời kì hôn nhân do đó mảnh đất được xác định là tài sản chung vợ chồng. Việc chỉ có chồng bạn đứng tên trên sổ đỏ không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu của bạn.

 

Do đó, vợ chồng bạn ly hôn tại thời điểm này hay sau khi trả hết nợ ngân hàng thì mảnh đất trên vẫn được xác định là tài sản chung vợ chồng. Khi ly hôn, quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng nên nếu các bên không tự thỏa thuận được, Tòa án sẽ phân chia theo quy định của pháp luật.

Hotline: 1900 6169