Lò Thị Loan

Giảm trùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Để được hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội người lao động phải có sổ bảo hiểm xã hội ghi nhận quá trình tham của mình. Tuy nhiên nhiều người lao động vì nhiều lý do khác nhau nên quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bị đóng trùng ở hai công ty nên dẫn đến không chốt sổ bảo hiểm xã hội hoặc không hưởng được các chế độ. Đây là tình trạng xảy ra với những người lao động chưa nắm rõ thủ tục BHXH. Vậy với những trường hợp như này, người lao động cần xử lý thế nào?

Nếu bạn đang gặp phải những vướng mắc về vấn đề bảo hiểm xã hội thì hãy gửi câu hỏi hoặc liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn. Luật Minh Gia sẵn sàng giải đáp những vướng mắc về vấn đề liên quan đến việc tham gia, chế độ của bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo trường hợp cụ thể chúng tôi tư vấn dưới đây:

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Dear Anh/ Chị. Tôi có tham gia BHXH ở công ty cũ đến hết tháng 3 năm 20xx (báo giảm T4/20xx) và lấy số sổ sang công ty mới đóng từ tháng 4 năm 20xx. Nhưng hiện công ty cũ báo lại tôi là công ty chưa báo giảm trong tháng 4 mà báo giảm trong tháng 5. Vì thế mà tôi phải đóng BHXH đến hết t4 thì tôi mới được chốt sổ bảo hiểm chính vì thế tôi có thời gian đóng trùng bảo hiểm 1 tháng (tháng 4/20xx) ở 2 công ty, như thế sau này nếu tôi nghỉ việc ở công ty mới thì lúc rút sổ sẽ bị báo trùng 1 tháng. Vì vậy tôi muốn hỏi anh/chị là bây giờ tôi cần phải làm thủ tục gì để có thể giảm trùng thời gian đóng bảo hiểm tháng 4 ở công ty cũ ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn anh/chị!

Luật sư tư vấn: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi xin được tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy định về việc đóng trùng bảo hiểm xã hội ở hai công ty

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Quyết định 595/ BHXH năm 2017 ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế như sau:

2.5. Hoàn trả: là việc cơ quan BHXH chuyển trả lại số tiền được xác định không phải tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hoặc đóng thừa khi ngừng giao dịch với cơ quan BHXH; đóng trùng cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan BHXH”.

Ngoài ra, theo công văn số 3663/BHXH – THU của BHXH Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 11 năm 2014 về hướng dẫn nghiệp vụ liên quan tới việc gộp sổ BHXH của người lao động có nhiều sổ như sau:

1. Người lao động nộp sổ BHXH cấp trùng cho đơn vị đang làm việc hoặc đơn vị tham gia BHXH sau cùng đã chốt sổ, để lập hồ sơ và chuyển cho cơ quan BHXH gộp sổ. Trường hợp đơn vị tham gia BHXH cuối cùng giải thể, hoặc NLĐ đã chốt sổ nghỉ việc và hiện tại không tham gia BHXH, thì NLĐ nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH, nơi đơn vị cuối cùng đăng ký tham gia BHXH để gộp sổ.

2. Gộp tất cả dữ liệu đóng BHXH, BHTN chưa hưởng về sổ gốc, là sổ có quá trình tham gia BHXH sớm nhất nhưng chưa hưởng (hoặc chưa hưởng hết) trợ cấp 1 lần, trợ cấp thất nghiệp và giữ lại số sổ đó để tiếp tục tham gia BHXH; thu hồi và hủy các sổ (và số sổ) cấp trùng.

– Nếu quá trình tham gia BHXH đầu tiên được quản lý bằng số sổ tạm, hoặc sổ không được NLĐ thừa nhận thì số sổ BHXH liền kề sau đó là số sổ gốc.

– Trường hợp NLĐ có sổ BHXH đang hưởng trợ cấp thường xuyên thì giữ lại sổ đó làm sổ gốc.

3. Đối với những sổ gộp có thời gian đóng trùng BHXH, khi gộp sổ thì giữ lại sổ có thời gian đóng trùng BHXH theo thứ tự ưu tiên như sau:

– Sổ có thời gian đóng BHXH ở tỉnh thành phố khác, nếu NLĐ muốn giảm trùng quá trình này, thì yêu cầu NLĐ liên hệ BHXH tỉnh thành phố đó để giảm trùng và chốt lại sổ;

– Sổ đang hưởng chế độ hưu trí;

– Sổ đã và đang hưởng chế độ Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp;

– Sổ đã hưởng trợ cấp 1 lần nhưng còn BHXH thất nghiệp chưa hưởng;

– Sổ đã hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng còn BHXH 1 lần chưa hưởng;

– Sổ có thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN với mức lương cao hơn.

4. Sổ BHXH mà NLĐ đã hưởng các chế độ trợ cấp, thì xác nhận dữ liệu đã hưởng tương ứng với các phương án theo quy định, quá trình còn lại chưa hưởng chế độ trợ cấp thì vẫn được bảo lưu.

5. Trường hợp NLĐ cam kết không thừa nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN thì phải trình bày rõ trong Đơn đề nghị (mẫu D01-TS). Cán bộ xử lý nghiệp vụ khóa dữ liệu quá trình đóng BHXH, BHTN bằng phương án KB, KT và lập biên bản hủy sổ tại mục “Hủy có nhiều sổ”. Đơn đề nghị của NLĐ có phê duyệt của Ban Giám đốc BHXH quận, huyện hoặc Lãnh đạo phòng Thu BHXH Thành phố để thay thế cho sổ thu hồi. Trường hợp đặc biệt phải phục hồi lại quá trình đã khóa phương án KB, KT, thì chỉ được thực hiện khi có sự phê duyệt (nơi đã khóa dữ liệu trước đây) của Ban Giám đốc BHXH quận, huyện hoặc lãnh đạo phòng chức năng của Thành phố và đúng theo quy trình phục hồi số sổ đã hủy.

6. NLĐ có quá trình tham gia BHXH trùng nhau thì phải giảm quá trình trùng tương ứng, kể cả sổ có thời gian chưa hưởng chế độ mà trùng với sổ có thời gian đã hưởng trợ cấp 1 lần, trợ cấp thất nghiệp cũng phải giảm trùng đến tháng liền kề của sổ đã hưởng trước đó, khi giảm trùng thì phải thu hồi số tiền trợ cấp BHXH đã hưởng (nếu có).

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn bị đóng trùng 01 tháng bảo hiểm xã hội ở hai công ty. Do đó, theo quy định cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền đã đóng trùng bảo hiểm xã cho công ty đã nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, việc bạn đã nghỉ việc ở công công ty cũ từ tháng 03/20xx và bắt đầu làm việc ở công ty mới từ tháng 04/20xx, thì theo quy định công ty cũ sẽ phải có trách nhiệm báo giảm và chốt sổ bảo hiểm xã hội cho bạn. Tuy nhiên, vì công ty cũ tiếp tục đóng bảo hiểm cho bạn dẫn đến thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn ở công ty mới bị đóng trùng. Vì vậy, trong trường hợp này bạn cần yêu cầu công ty cũ làm thủ tục giảm trùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho bạn.

Thứ hai, về thủ tục giảm trùng quá trình tham gia

Để giảm trùng thời gian đóng bảo hiểm tháng 4/20xx thì bạn sẽ nộp lại sổ bảo hiểm tại công ty cũ để công ty thực hiện thủ tục giảm trùng bảo hiểm cho bạn. Sau khi nộp lại sổ bảo hiểm thì công ty sẽ có trách nhiệm làm thủ tục giảm trùng bảo hiểm cho bạn theo trình tự của Công văn 3663 đã được thay thế bởi thông báo số 2123/TB-BHXH của bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn như sau:

+ Phiếu trình giải quyết công việc (01 bản chính/người).

+ Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02a-TS – 01 Bản chính)

+ Phiếu yêu cầu (Mẫu C02-TS – 01 Bản chính/người).

+ Sổ BHXH (mẫu cũ) hoặc tờ bìa sổ, các trang tờ rời sổ BHXH (01 sổ/người).

+ Quyết định thu hồi tiền trợ cấp các chế độ BHXH (nếu có), (01 bản chính).

Sau đó công ty sẽ làm hồ sơ điều chỉnh giảm trùng quá trình tham gia BHXH theo phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS) số 103 để giảm những tháng trùng của bạn tại công ty (tháng 4). Sau đó công ty lập hồ sơ chốt sổ theo mẫu PGNHS số 301 (áp dụng cho sổ cũ) và PGNHS 321 (áp dụng cho mẫu mới) để nộp cho cơ quan bảo hiểm.

Trong trường hợp bạn yêu cầu rồi mà công ty cũ vẫn không thực hiện việc giảm trùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho bạn thì bạn có thể khiếu nại lên Phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội để được xem xét giải quyết bảo việc quyền lợi hợp pháp của mình.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí